Actueel

21 juni 2022

Hendrien Witte treedt toe tot RvT van VZVZ

De Algemene Vergadering van de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ) heeft, op voordracht van Patiëntenfederatie Nederland, mevrouw H.H. (Hendrien) Witte benoemd als lid van de Raad van Toezicht. Naast Patiëntenfederatie Nederland hebben ook de koepelorganisaties die aan de basis van VZVZ hebben gestaan en Zorgverzekeraars Nederland een bindend voordrachtsrecht voor leden van de Raad van Toezicht. Mevrouw Witte volgt de heer M.R. (Michael) Rutgers op.

Hendrien Witte
Mevrouw Witte heeft ruime ervaring in bestuurlijke en leidinggevende functies. Zij heeft directiefuncties vervuld bij verschillende patiëntenverenigingen. Zij was onder meer directeur bij het Longfonds en is nu, naast haar adviespraktijk, directeur van de Osteoporose Vereniging. Vanuit die positie hecht mevrouw Witte er veel waarde aan dat mensen makkelijk en volledig toegang hebben tot hun medische gegevens en zelf regie kunnen voeren in het delen daarvan. Zij heeft zij zich de afgelopen twintig jaar vooral gericht op het tot stand brengen van samenwerkingen in het maatschappelijk middenveld.