Actueel

26 februari 2024

Honderdste ggz-instelling op het LSP: de ervaring van Amethist Verslavingszorg

Amethist Verslavingszorg is als honderdste ggz-instelling aangesloten op het Landelijk Schakelpunt (LSP). Voor behandelaren in de geestelijke gezondheidszorg maakt een aansluiting op het LSP het mogelijk om sneller inzicht te hebben in actuele medicatiegegevens van hun patiënten. Zij kunnen deze gegevens via het LSP opvragen en beschikbaar stellen. Sinds de eerste zorgaanbieder in de ggz zich in 2016 aansloot, heeft de teller nu de honderd bereikt. Wat heeft Amethist, een middelgrote instelling die met name actief is in Flevoland, bewogen om aan te sluiten op het LSP en wat zijn de eerste ervaringen?
Foto amethist
Van links naar rechts: Teie Salomons, Bas van der Lichte en Tjebbo Grijpma van Amethist Verslavingszorg

De honderdste aansluiting op het LSP is een feestelijk moment. Niet alleen omdat het aantal aangesloten ggz-instellingen nu een bijzondere mijlpaal heeft bereikt, maar juist ook vanwege het bredere perspectief. Het gebruik van het LSP neemt met de maand toe en dat betekent dat er een belangrijke meerwaarde is voor de ggz-instellingen die er gebruik van maken. Voor ons reden om met Amethist Verslavingszorg, de honderdste aangesloten ggz, in gesprek te gaan over hun ervaringen met het LSP. We spraken met Teie Salomons, hoofd behandelzaken, Bas van der Lichte, hoofd bedrijfsvoering en Tjebbo Grijpma, directeur van Amethist.

Noodzakelijke verandering

De druk op de zorg neemt toe. Lange wachttijden, veel administratieve lasten en grote personeelstekorten zijn ook in de ggz de dagelijkse realiteit. En die toenemende druk vraagt om verandering. Want, zoals het er nu voor staat, neemt de zorgvraag en daarmee het personeelstekort de komende jaren alleen maar verder toe. Eén van de ontwikkelingen die bijdraagt aan de benodigde verandering in de zorg is digitalisering. 

Met de toenemende druk is het noodzakelijk de zorg toegankelijk te houden en cliënten zo goed mogelijke zorg te kunnen blijven bieden. Gegevensuitwisseling via een digitale landelijke infrastructuur draagt daaraan bij. En dat is waar Amethist Verslavingszorg actief stappen in zet. “We werden door de apotheek van het Meander Medisch Centrum gewezen op de mogelijkheden. Zij waren al aangesloten op het LSP en vragen zo regelmatig medicatiegegevens op. Bij Amethist werken we nauw met hen samen als het gaat om medicatievoorschriften”, deelt Teie Salomons. “De ruimte om deze stap te zetten was er nu”, voegt Bas van der Lichte daar aan toe. Daarmee laat Amethist Verslavingszorg zien dat deelname aan het LSP ook voor de kleinere ggz-instellingen een haalbare mogelijkheid is.

Meer informatie in minder tijd en betere samenwerking

Over de mogelijkheden die digitalisering in de verslavingszorg kan bieden is Salomons enthousiast: “We zien eigenlijk twee grote voordelen”. De instelling, die ontstond uit een samenwerking tussen GGZ Centraal en Tactus Verslavingszorg, werkt veel met medicatievoorschrijvingen en is sinds kort aangesloten op het LSP. “Het voordeel van medicatiegegevens kunnen opvragen is dat je heel snel een check hebt”, vervolgt Salomons. “Voorheen waren we veel aan het bellen met apotheken en huisartsen voordat we een compleet medicatieoverzicht hadden. Met name bij patiënten in crisis is het erg fijn dat we nu veel sneller inzicht hebben in de actuele medicatiegegevens.” 

Hier ziet Tjebbo Grijpma, directeur bij Amethist Verslavingszorg, nog een ander voordeel van in. “Het maakt de samenwerking met andere instellingen eenvoudiger”, licht hij toe. “Op het moment dat een patiënt in crisis raakt komt het regelmatig voor dat er een andere ggz-instelling in beeld komt. Het is in die gevallen echt heel handig om niet van alles te hoeven uitzoeken. Die samenwerking met andere instellingen, vooral in crisissituaties, is heel waardevol.”

Minder risico’s door extra controle

Een ander pluspunt dat Amethist ervaart van de aansluiting op het LSP, is de mogelijkheid tot extra controle. “Patiënten die bij ons binnenkomen zijn soms onder invloed, verminderd aanspreekbaar, of minder open over hun medicatiegebruik. Het kunnen controleren van de gegevens van de patiënt is dan erg prettig”, aldus Teie Salomons. “Daarnaast zie je in de ggz veel polyfarmacie. Patiënten gebruiken langdurig verschillende soorten geneesmiddelen tegelijkertijd, en dat brengt risico’s met zich mee. Die risico’s worden hierdoor een stuk kleiner”. 

Of het moeilijk was om collega’s mee te krijgen in deze verandering? “Nee, helemaal niet” antwoordt Salomons vol overtuiging. “Het was juist erg eenvoudig. We hebben een goede werkrelatie met de apotheek van het Meander ziekenhuis. En daarnaast zagen de collega’s bij Amethist er ook meteen de voordelen van in”. 

Toekomst van digitalisering in de ggz

Om de digitaliseringsslag te stimuleren werd in 2018 het programma Vipp Ggz gestart vanuit het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het doel van de regeling was beter inzicht geven aan patiënten over hun gezondheid, eenduidigheid creëren in verslaglegging, de uitwisseling van gegevens, het vergroten van de medicatieveiligheid en het stimuleren van eHealth. En met succes, het programma gaf de afgelopen jaren een flinke boost aan het aantal aansluitingen op het LSP.

Wat dit betekent voor de kwaliteit van de zorg in de ggz? Dat is voor de directeur van Amethist duidelijk: “Voor de kwaliteit van de zorg die we bieden zijn continuïteit en toetsing heel belangrijk. Gegevensuitwisseling is daarin cruciaal. Daar komt ook het eigenaarschap van de patiënt bij kijken. Iemand moet zonder gedoe kunnen beschikken over zijn eigen dossier en het overal mee naar toe kunnen nemen, het kunnen inzien en kunnen delen, maar ook die toestemming weer in kunnen trekken.”

“Daarmee vragen we ook iets van onze medewerkers. Digitaal fit zijn is bij ons een belangrijk thema. We werken met hybride behandelingen en dat vraagt om een digitale houding, dat hoort bij deze tijd. Daar moet je mensen wel in meenemen. We zijn binnen de organisatie daarom het project ‘digitaal gezond gestart’ en hebben daarmee een behoorlijke digitaliseringsslag gemaakt. De aansluiting op het LSP is daar ook weer een onderdeel van. En de stappen die we nu zetten zijn denk ik pas het begin.”