Actueel

09 maart 2023

Itzos, E-Zorg en VZVZ gaan aan de slag met Mitz en tekenen intentieverklaring

Itzos, E-Zorg en VZVZ gaan de komende maanden aan de slag met een nieuwe gecontroleerde livegang (GLG) voor de online toestemmingsvoorziening Mitz. Het doel is om met een koppeling tussen de Mbox van Itzos en de dienst Apolab van E-Zorg in de praktijk te bewijzen wat de voordelen van Mitz voor de zorgaanbieder en de burger zijn. Op 8 maart ondertekenden informatie-uitwisselplatform E-Zorg en IT-dienstverlener Itzos hiertoe een intentieverklaring. Mitz-beheerder VZVZ zette ook een handtekening en ondersteunt de andere twee partijen bij de livegang.
Proosten Itzos en E-Zorg
Van links naar rechts: Mark van Dijk (Managing Director Itzos), Francine Bergman (manager Markt & Klant VZVZ) en Frank van Rijn (Directeur E-Zorg).

KPN Health-dochter E-Zorg is al 20 jaar een onafhankelijk, veilig en betrouwbaar platform voor informatie-uitwisseling. Vrijwel alle huisartsen en apotheken zijn aangesloten en veel ziekenhuizen gebruiken het E-Zorg netwerk om berichten en data uit te wisselen met de eerste lijn. Daarnaast zijn veel testlaboratoria aangesloten via het CoronIT-platform ten tijde van de coronacrisis. Ook gebruiken verloskundigen, diëtisten en tandartsen diensten van E-Zorg.

Waarom E-Zorg meedoet met de GLG? “We willen de zorg toegankelijk en betaalbaar houden”, stelt Commercial Product Manager Rob Bloemkolk. “Toegankelijkheid omvat ook toegang tot medische gegevens. Die toegang is afhankelijk van de toestemming van een patiënt. Mitz maakt het verlenen en vastleggen van toestemmingen eenvoudig en zoveel mogelijk geautomatiseerd. Zorgverleners weten via een koppeling met Mitz direct of er wel of geen toestemming is. De toegang tot Mitz wordt via de Mbox van Itzos gekoppeld aan de Apolab uitwisselingen van E-Zorg, zodat zorgverleners zeker weten dat voor het verstrekken van medische gegevens toestemming is verleend.”

Automatisch toestemming checken

De GLG test de werking en betrouwbaarheid in de keten tussen Mbox, Apolab en Mitz. Die faciliteert het beschikbaar stellen van labwaarden aan zorgverleners, zoals apotheken. Bloemkolk: “Rechtstreeks aansluiten op Mitz vergt van een uitwisselingssysteem (US) te moeten voldoen aan de hoge eisen van Mitz (PvE AUS en Mitz Afsprakenstelsel). Itzos heeft als US de Mbox, een Mitz connector, ontwikkeld die volledig aan de genoemde Mitz voorwaarden voldoet. Via deze Mbox kunnen we bij Apolab nu op een meer eenvoudige manier voor alle op de dienst aangesloten zorgverleners - laboratoria en apotheken - automatisch controleren of er toestemming is voor het uitwisselen van labwaarden.”

Itzos tekent de intentieverklaring met haar tweede Mbox-klant. Zij waren met diagnostisch centrum Star-shl en RSO RijnmondNet ook betrokken bij de eerste ondertekening. De IT-aanbieder verzorgt interoperabiliteit op diverse niveaus: binnen instellingen door het koppelen van systemen, tussen instellingen voor uitwisseling van medische gegevens en landelijke uitwisselingen (daaronder ook VZVZ-voorzieningen, zoals LSP+ voor uitwisseling tussen zorgaanbieders en burgers en Koppeltaal als uitwisselplatform voor GGZ-instellingen). De IT-dienstverlener is per 1 januari 2023 als onderdeel van KPN Health een zusterorganisatie van E-Zorg.

“De koppeling van hun berichtendienst voor laboratoria, huisartsen en apotheken met Mitz stond al op hun roadmap”, vertelt Marco den Heijer, Programma Manager van Itzos. “Omdat er nu kortere lijnen liggen, kan E-Zorg de uitbreiding van hun dienst met de Mbox versneld aanbieden.”

Vier belangrijke functies Mitz

Mitz telt vier belangrijke functies: de open en gesloten vraag, en abonneren en notificeren. Merendeels volgt deze GLG hetzelfde traject als bij Star-shl en RSO Rijnmondnet, stelt Den Heijer. “Het grote verschil is dat we nu alle functies van de toestemmingsvoorziening gaan gebruiken, niet alleen abonneren en notificeren, zoals bij Star-shl. Daarnaast kunnen we de digitaal vastgelegde toestemmingen waarover E-Zorg beschikt overzetten naar het Mitz-platform. Ook dat is een extra element. We kunnen dus de volledige suite voor de Mitz-functionaliteit toepassen. Dat maakt dit tot een interessant traject.”

Alle seinen op groen

E-Zorgs’ Bloemkolk stelt dat alle seinen op groen staan: de koppeling is technisch klaar en de GLG kan wat hem betreft direct na het tekenen van de intentieverklaring van start. Iets waar Francine Bergman, manager Markt & Klant bij VZVZ, erg blij mee is.

“Door middel van GLG’s bereiden we de grote uitrol stap voor stap voor. Mitz-toestemming.nl voor zorgaanbieders en IT-leveranciers en MijnMitz.nl voor burgers zijn al gereed. Hiermee vereenvoudigen we het werkproces voor zorgaanbieders en bieden we burgers gemak met eenmalig registratie van toestemming. Nu gaan we die voordelen in de praktijk brengen. Regionaal zoals bij Star-shl in Rijnmond en nu landelijk met E-Zorg. Uiteraard ondersteunen we zorgaanbieders  – zoals huisartsen en apotheken – met communicatiematerialen. Zo kunnen zij Mitz onder de aandacht brengen bij hun patiënten.”

Bergman ziet het landelijke aspect van deze livegang als de opschaling die nodig is om aan de diverse doelgroepen te bewijzen dat Mitz werkt. “Je kunt een heel mooi product hebben, maar je moet ook bewijzen dat het werkt. Voor ons is dat pas het geval als de eerste toestemmingen in Mitz beschikbaar zijn en berichten uitgewisseld kunnen worden. Ook is het een voordeel dat Itzos als leverancier van de koppeling tussen Mitz en bronsystemen bij zowel de eerste als tweede GLG betrokken is. Dat zorgt voor uniformiteit in de uitkomsten.”

Stap voor stap naar de grote uitrol

Uiteindelijk, stelt Bergman, is Mitz pas echt succesvol als de zorgaanbieder kan zien of er toestemming is voor het uitwisselen van gegevens en voor de burger wanneer die eenvoudig toestemming kan registreren en beheren. “Deze GLG’s moeten bewijzen dat het echt tijdwinst oplevert: omdat burgers slechts eenmalig toestemming hoeven te registreren en zorgaanbieders dit automatisch kunnen controleren. Als dat bewezen is, kan de grote uitrol van start.”