Actueel

29 April 2024

Koos Veefkind nieuwe bestuurder VZVZ

Op 1 juli 2024 start Koos Veefkind als voorzitter van de raad van bestuur van VZVZ. Hij volgt Adriaan Blankenstein op, die na 6 jaar VZVZ met pensioen gaat.
Koos Veefkind
Koos Veefkind

Koos Veefkind heeft uitgebreide en brede bestuurlijke ervaring, waarbij de focus heel vaak lag op informatietechnologie en – voorziening in complexe grote uitvoeringsorganisaties. Op dit moment is hij Algemeen Directeur Informatievoorziening bij de Belastingdienst. Eerder werkte Koos in soortgelijke functies en als Chief Information Officer (CIO) bij de Nationale Politie, De Nederlandsche Bank en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Koos Veefkind begon zijn carrière als consultant bij Capgemini. Hij is ook bekend met de gezondheidszorg; hij is ondermeer lid van de raad van toezicht van topklinisch ziekenhuis Rijnstate in Arnhem.

Wouter van der Kam, voorzitter van de raad van toezicht van VZVZ, is blij met de komst van Veefkind. “De beslissing om voor Koos Veefkind te kiezen was unaniem. We zien in hem een echte doorpakker én verbinder. Iemand ook met een goed netwerk in Den Haag. Met hem halen we een ervaren bestuurder en een deskundige op het gebied van informatievoorziening binnen. Belangrijk, zeker gezien onze nieuwe positionering. Daarbij zijn de continue ontwikkelingen vanuit de Nationale Visie en Strategie op het gezondheidsinformatiestelsel voor VZVZ de komende jaren bepalend. Wij wensen Koos heel veel succes toe in zijn nieuwe functie.”

Over VZVZ

VZVZ is een vereniging van koepelorganisaties in de zorg en heeft als doel om elektronische gegevensuitwisseling tot stand te brengen tussen zorgaanbieders onderling en met patiënten. Altijd met als doel om goede en veilige gezondheidszorg voor de patiënten in Nederland te bereiken. VZVZ vervult een coördinerende rol tussen veldpartijen en zet daarbij haar expertise op het gebied van interoperabliteitsvraagstukken in. Zo draagt VZVZ eraan bij dat de juiste medische informatie op het juiste moment bij de juiste behandelaar beschikbaar is.