Actueel

06 december 2023

Live event MSZ - Wat betekent de Wegiz in de praktijk?

Om goede zorg te kunnen leveren is het voor zorgverleners noodzakelijk om te beschikken over complete en actuele gegevens van hun patiënten. Verschillende initiatieven, waaronder de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz), streven ernaar dit mogelijk te maken. Wat betekent deze wet in de praktijk voor MSZ-instellingen? Tijdens het live event op maandag 20 november gingen we dieper in op het antwoord op deze vraag.

Professionals van verschillende ziekenhuizen, klinieken, regio-organisaties en koepels kwamen bijeen in de KAS in Woerden om met elkaar informatie te delen en in gesprek te gaan over de Wegiz in de medisch-specialistische zorg. De dag ging van start met een warm welkom van dagvoorzitter Petra Kok, die door haar rol als CMIO en reumatoloog in het Reinier de Graaf moeiteloos de brug sloeg tussen ICT en de dagelijkse praktijk voor de zorgverlener. 

Na de opening van Petra Kok volgden de verdiepende sessies. Tijdens deze sessies lichtten verschillende experts diverse aspecten van de Wegiz toe. Jim Bloemberg, MT-lid directie informatiebeleid, en Ulco de Boer, beleidsadviseur gegevensuitwisseling, trapten af met een toelichting op de Wegiz vanuit VWS. Zij namen het publiek mee door de geschiedenis van gegevensuitwisseling, het doel van de Wegiz en de vijf geprioriteerde gegevensuitwisselingen, die tijdens de daaropvolgende sessies verder werden toegelicht. 

Geprioriteerde uitwisselingen

De Basisgegevensset Zorg (BgZ) kwam als eerste gegevensuitwisseling aan bod. Tijdens deze sessie benadrukten experts Harriët Luttikhuizen, klinisch informaticus bij het Haaglanden Medisch Centrum (HMC), en Reinder Peek van de Keizer Kliniek het belang van informatie-uitwisseling in de zorg. Met behulp van een praktijkvoorbeeld over een bevolkingsonderzoek naar darmkanker lichtten zij de samenwerking tussen het HMC en de Keizer Kliniek toe. Vervolgens gaf Lisa Kroon, studente aan de TU Delft, inzicht in de factoren die van invloed kunnen zijn op de succesvolle implementatie van de Wegiz.

Met zijn presentatie over de acute zorg nam David Baden, als voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp artsen (NVSHA), ons mee in het belang van beschikbare gegevens in spoedsituaties. Çağdaş Aydın volgde met een korte update vanuit VWS, die helderheid gaf over de Wegiz-planning en de ontwikkelingen binnen het programma Met Spoed Beschikbaar. De boodschap vanuit beiden was dat er al veel bereikt is, maar dat er ook nog veel werk te verzetten is voordat alle spelers in de acute zorg kunnen beschikken over de relevante patiëntinformatie.

 

Het IZA in de medisch-specialistische zorg

“Wat merken jullie van het IZA?” was de vraag waarmee Machteld van Duijne, senior adviseur digitale zorg en informatiebeleid bij de NVZ, de presentaties over geprioriteerde gegevensuitwisselingen onderbrak. Waar onduidelijkheid het voornaamste antwoord op deze vraag was, wist zij dit met haar presentatie over de IZA Routekaart direct te verminderen. De routekaart gaf duidelijkheid over de IZA-doelen en over waar de focus binnen de MSZ-instellingen komt te liggen. 

 

Aansluitend gaven Arenda Jansen, CNIO IJsselheem, en Jan Willem Wolters, Programmamanager verpleegkundig proces en data Kennisinstituut V&VN, meer informatie over eOverdracht. Zo werd duidelijk dat eOverdracht helpt kostbare tijd te besparen, waardoor verpleegkundigen meer tijd hebben voor de zorg voor hun cliënten. 

Dat beschikbare medische gegevens en goede zorg hand in hand gaan benadrukte Marieke Zimmerman, directeur NVvR, nogmaals met haar presentatie over beeldbeschikbaarheid. Radiologen hebben gemiddeld slechts 6 minuten voor de beoordeling van een verslag en een actueel en volledig overzicht van de onderzoeken van de patiënt helpt hierbij.

De slotsessie over medicatieoverdracht werd verzorgd door Jikke Lambeek en Paul Hoogland van het Programma MO, Michiel Duyvendak, ziekenhuisapotheker bij het Antonius ziekenhuis Sneek, en Jurian Luiten van het ministerie van VWS. Zij bespraken het nut en de noodzaak van medicatieoverdracht, het programma, en de lopende Kickstart.

Samenwerking is key

De dag bood een platform om samen meer inzicht te krijgen in de praktische implicaties van de Wegiz voor MSZ-instellingen. Van informatieve sessies over geprioriteerde gegevensuitwisselingen tot concrete voorbeelden uit de medisch-specialistische zorg, het belang van elektronische gegevensuitwisseling stond centraal. 

De rode draad die alle presentaties verbond was de noodzaak van samenwerking. Het werd duidelijk dat hoewel een routekaart en programma's richting geven, het uiteindelijk de gezamenlijke inzet is die het verschil gaat maken. In het streven naar betere zorg is het besef dat we dit vooral samen moeten doen, van onschatbare waarde.