Actueel

22 december 2022

LSP-vergoedingen in 2023

Nieuwe afspraken voor 2023
Jaarlijks maken de koepels van zorgaanbieders (KNMP, LHV en InEen) afspraken met Zorgverzekeraars Nederland voor de tegemoetkoming voor het gebruik van het LSP. Zo is er de UZI-vergoedingsregeling, waarbij een deel van de UZI-middelen voor apotheken, (apotheekhoudende) huisartsenpraktijken en de huisartsenposten wordt vergoed. Daarnaast is er een LSP-vergoedingsregeling als tegemoetkoming in de kosten en inspanning voor de LSP-aansluiting en het toestemmingenproces. Voor 2023 zijn er nieuwe afspraken gemaakt. De UZI-vergoedingsregeling loopt door in 2023, de LSP-vergoedingsregeling wordt in 2023 afgebouwd.

Voor (apotheekhoudende) huisartsenpraktijken is de LSP-vergoedingsregeling verlengd voor 2023. Het administratieve proces wordt vereenvoudigd door gebruik te maken van het pati├źntenaantal van 1 januari 2022 (m.u.v. organisatiewijzigingen en nieuwe aansluitingen). De regeling loopt tot het moment dat een zorgaanbieder/leverancier overgaat naar de online toestemmingsvoorziening Mitz. De aansluitvergoeding loopt in 2023 voor het laatste jaar door, zodat praktijken die voor het programma Medicatieoverdracht aansluiten nog in aanmerking komen voor deze vergoeding.

De LSP-vergoedingen voor apotheken worden in 2023 afgebouwd, waarbij de structurele vergoeding in 2023 nog eenmalig wordt uitgekeerd. De opt-in vergoeding vervalt voor apotheken per 1 januari 2023.

Mitz
Het afbouwen van de LSP-vergoedingen houdt verband met de introductie van de online toestemmingsvoorziening Mitz. De burger kan met deze voorziening zelf de toestemmingskeuze regelen en vastleggen in een online portaal. De toestemming wordt dan niet meer door de zorgaanbieder vastgelegd, maar door de burger zelf in Mitz.
Zorgaanbieders vinden informatie over aansluiten op Mitz op www.mitz-toestemming.nl.