Actueel

30 mei 2022

LSP-vergoedingen verlengd

Regeling verlengd tot 1 oktober 2022
Jaarlijks maken de koepels van zorgaanbieders (KNMP, LHV en InEen) afspraken met Zorgverzekeraars Nederland voor de stimulering van het gebruik van het LSP. Zo is er de UZI-vergoedingsregeling waarbij de UZI-middelen voor apotheken, (apotheekhoudende) huisartsenpraktijken en de huisartsenposten worden vergoed. En daarnaast een LSP-vergoedingsregeling als tegemoetkoming is de kosten en inspanning voor de LSP-aansluiting en het toestemmingenproces. Beide regelingen zijn voor 2022 verlengd.

De LSP-vergoedingsregeling is verlengd tot 1 oktober 2022. Toestemmingen die zijn aangemeld tot 1 oktober 2022 komen in aanmerking voor de opt-in vergoeding en zijn van invloed op het normpercentage voor de structurele vergoeding. Voor de vergoedingen gelden dezelfde tarieven als in 2021. Na de zomer volgt de evaluatie van de huidige regeling tegen de achtergrond van de ontwikkelingen van de online toestemmingsvoorziening Mitz.
 

Informatie voor huisartsenpraktijken

Informatie voor apotheken

Informatie voor huisartsenposten

 

Komst van Mitz

De vergoedingsregeling stopt op termijn in deze vorm vanwege de introductie van de online toestemmingenvoorziening Mitz. De burger kan met deze voorziening zelf de toestemming regelen en vastleggen in een online portaal. De toestemming wordt dan niet meer door de zorgverlener vastgelegd in het zorginformatiesysteem, maar door de burger in Mitz.