Actueel

08 oktober 2019

MedMij-label voor eerste ICT-leverancier van zorgaanbieder

Asterisque is de eerste ICT-leverancier die als Dienstverlener Zorgaanbieder (DVZA) het MedMij-label mag voeren. Daarmee is wederom een belangrijke stap gezet op weg naar daadwerkelijke uitwisseling van gegevens tussen zorgaanbieder en een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) van de patiënt.

Tot dusver hadden al zeven PGO-leveranciers het MedMij-label gehaald. Maar om gegevensuitwisseling op de MedMij-manier tot stand te brengen moeten niet alleen PGO-leveranciers het MedMij-label halen, ook de zorgaanbieders moeten hun ICT-systemen (laten) aansluiten op MedMij. Die primeur is dus voor Asterisque, dat zich als eerste leverancier van ICT-systemen voor zorgaanbieders deelnemer van MedMij mag noemen. Daarmee is het nog maar een kleine stap naar het veilig en vertrouwd uitwisselen van gezondheidsgegevens via een PGO.

Tijdens het MedMij Event (5 november) zal het label officieel worden overhandigd aan Asterisque.

Kwalificatie en acceptatie
Er is in het MedMij-stelsel sprake van twee soorten toepassingen; aan de kant van de persoon (zorggebruiker) en aan de andere kant bij de zorgaanbieder. ICT-leveranciers kunnen deelnemer worden voor een van beide kanten. Zij melden zich aan bij de beheerorganisatie MedMij en volgen vervolgens het proces van kwalificatie en acceptatie. Het MedMij-label bevestigt dat de applicatie voldoet aan alle afspraken over uitwisseling van gegevens, zoals vastgelegd in het MedMij Afsprakenstelsel.  Ook moeten hun toepassingen voldoen aan een aantal andere strenge eisen. Zoals bijvoorbeeld het hebben van het NEN 7510-certificaat.

Momenteel zijn er ruim 100 leveranciers bezig met een PGO voor zorggebruikers en meer dan 30 kandidaat-deelnemers aan de zorgaanbiederkant. Zeven PGO-leveranciers hebben inmiddels al het MedMij label gehaald. Dat zijn: Drimpy, Ivido, Curavista, Med2Mob, Quli, MedVision 360 en Selfcare.

Kwaliteitsgarantie
Het is wettelijk verankerd dat burgers medio 2020 moeten kunnen beschikken over een elektronisch afschrift van hun eigen medische gegevens. Een PGO kan daarbij het goede hulpmiddel zijn. Vorig jaar heeft MedMij het afsprakenstelsel gepresenteerd. Het MedMij-label biedt de gebruiker de zekerheid dat zijn gezondheidsgegevens veilig en betrouwbaar uitgewisseld kunnen worden en dat daarbij voldaan wordt aan de hoge eisen die MedMij daaraan stelt.

Zorggebruikers en zorgaanbieders
De PGO stelt personen, al dan niet lijdend aan een bepaalde aandoening, in staat om regie te voeren over de eigen gezondheid. Mensen kunnen eigen medische dossiers bij hun behandelaars ophalen en toevoegen aan de PGO. En daar zelf eigen gegevens aan toevoegen, zoals thuismetingen en   gegevens van gezondheidsapps. Kortom: mensen kunnen dus veel gezondheidsgegevens verzamelen die nu nog op verschillende plekken ligt opgeslagen én zelf gegevens genereren en opslaan. En ook delen met de behandelaar.
Daarvoor moet aan de kant van de zorgaanbieder ook wat gebeuren. De leveranciers van zorgaanbieders moeten MedMij-deelnemer worden en hun informatiesystemen geschikt maken voor de gegevensuitwisseling met patiënten. Met de certificering van Asterisque is het uitwisselen van gegevens aan de zorgaanbiederskant in theorie mogelijk. Volgende klus is het op elkaar aansluiten van het PGO op de gegevens aan de kant van de  zorgaanbieder.

Naar verwachting zullen in de loop van de komende maanden nog meer partijen het MedMij-label ontvangen, zowel leveranciers van PGO’s als die van de ICT-systemen van zorgaanbieders. De hoeveelheid beschikbare medische gegevens in de PGO’s neemt in de komende jaren toe, onder andere door de wettelijke verplichting voor zorgaanbieders om aan hun patiënten digitaal gegevens te kunnen verstrekken. En ook dankzij de VIPP-subsidies die VWS verstrekt aan ziekenhuizen, huisartsen en instellingen in de GGZ, care en geboortezorg om gegevens gestandaardiseerd vast te leggen en te ontsluiten naar PGO’s. Sommige gegevens zijn nog niet beschikbaar omdat de informatiestandaarden nog in ontwikkeling zijn.

Einde persbericht
 

Over PGO’s en MedMij

Steeds meer mensen willen regie over hun eigen gezondheidsgegevens. Een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) is een digitaal hulpmiddel, bijvoorbeeld een website of app, waarmee je toegang hebt tot je eigen gezondheidsgegevens en deze kunt verzamelen, beheren en delen. Daarnaast kan je gegevens toevoegen die je zelf hebt gemeten en zitten er in een PGO allerlei aanvullende gebruiksmogelijkheden die je ondersteunen in je gezondheid en zorg.

MedMij is het programma dat ervoor zorgt dat iedereen die dat wil kan beschikken over zijn eigen gezondheidsgegevens in een PGO. Hiertoe biedt MedMij een nationaal afsprakenstelsel met zowel technische standaarden als juridische richtlijnen. Deze afspraken borgen een goede toegankelijkheid en veilige data-uitwisseling. Persoonlijke gezondheidsomgevingen die aan de strenge eisen van MedMij voldoen krijgen het MedMij-label. Dat betekent dat persoonlijke gezondheidsgegevens probleemloos en veilig uitgewisseld kunnen worden tussen PGO’s met een MedMij-label en de systemen van zorgaanbieders die ook over een MedMij-label beschikken. Zo zorgt MedMij er voor dat gezondheidsdata uit verschillende bronnen op eenzelfde, maar ook veilige en vertrouwde manier bijeen gebracht kunnen worden. Dat is belangrijk, want het gaat tenslotte om persoonlijke medische informatie.

De 7 zekerheden van MedMij

1.    Je hebt zelf regie over je eigen gezondheidsgegevens en kan ze gedurende je hele leven blíjven gebruiken in jouw eigen persoonlijke gezondheidsomgeving;
2.    Alleen jij bepaalt welke gegevens je in je PGO verzamelt en met wie je ze deelt;
3.    Jouw gezondheidsgegevens zijn volgens strenge eisen beveiligd en tijdens de uitwisseling altijd versleuteld;
4.    Je gegevens worden alleen bewaard in je eigen PGO en op de plek waar ze nu ook al staan, bij je zorgaanbieder. Je gegevens komen dus niet bij derden terecht;
5.    Niet alleen jouw PGO heeft het MedMij-label; ook de zorgverlener waar je gegevens mee uitwisselt heeft het label;
6.    Stichting MedMij voert de uitgebreide toetsing uit die nodig is om het MedMij-label;
7.    Stichting MedMij bestaat uit nationale organisaties van patiënten en zorgverleners.