Actueel

06 April 2023

Nationale visie naar de Tweede Kamer

De nationale visie op het gezondheidsinformatiestelsel is klaar. Vandaag stuurde minister Kuipers de visie naar de Tweede Kamer. De nationale visie is opgesteld onder regie van het ministerie van VWS, samen met Zorgverzekeraars Nederland, Nictiz en VZVZ.
VZVZ is trots op het gezamenlijk bereikte resultaat. Er ligt nu een visie die voor de korte en langere termijn richting kan geven aan de ontwikkeling en de toekomstige inrichting van het gezondheidsinformatiestelsel.

Databeschikbaarheid

De visie gaat uit van een transitie van gegevensuitwisseling naar databeschikbaarheid. Bij gegevensuitwisseling stuurt een zorgverlener met toestemming van de patiënt gegevens door naar een andere zorgverlener. Bij databeschikbaarheid is dit andersom. Een zorgverlener heeft toegang tot gegevens van meerdere behandelaars, zodat het nodige medische beeld van een patiënt beschikbaar is met waarborgen voor patiëntveiligheid en privacy. Vertrouwen in elkaar en in het zorgvuldig gebruik van gegevens is hierbij essentieel.

Meer regie

In de visie staat ook dat burgers meer regie moeten krijgen over hun eigen gezondheid zodat zij beter kunnen meebeslissen over de gewenste behandeling. Dat vereist dat ze over hun eigen medische gegevens kunnen beschikken, bijvoorbeeld via een persoonlijke gezondheidsomgeving. Dit past ook in de gewenste digitalisering van zorg: zelf als het kan, thuis als het kan en digitaal als het kan.

Secundair datagebruik

Medische gegevens worden in de visie op nog een derde manier gebruikt. Namelijk het zogeheten secundair gebruik van data. Dat betekent dat patiëntgegevens geanonimiseerd beschikbaar komen voor onderzoek, monitoring, innovatie en beleid. Hiermee kunnen nieuwe behandelmethoden worden ontwikkeld voor bijvoorbeeld chronische ziekten. Ook kunnen maatregelen worden ingezet voor gezondheid en preventie.

Om de visie concreet te maken is er een voorgenomen korte termijnstrategie uitgewerkt. Die strategie sluit aan bij de afspraken in het Integraal Zorgakkoord (IZA). De strategie voor de middellange en lange termijn volgen later dit jaar.

Bekijk hier de nationale visie op het gezondheidsinformatiestelsel en de Kamerbrief. Of klik op bijgesloten downloads.