Actueel

18 maart 2024

Onderzoek naar lokalisatie van medische gegevens afgerond

Download eindrapportage beschikbaar
Voor PGO-gebruikers is het niet altijd duidelijk bij welke zorgaanbieders medische informatie van hen staat opgeslagen. Een lokalisatiefunctie in de PGO kan hierbij helpen. Door de informatie te lokaliseren krijgt een PGO-gebruiker een compleet beeld van de zorgaanbieders die over hun medische gegevens beschikken. Daarnaast zou met een dergelijke functie het vullen van de PGO met relevante gezondheidsgegevens vereenvoudigd worden.

Op verzoek van Stichting MedMij voerde PROVES een theoretische Proof of Concept (PoC) naar lokalisatie uit samen met MedMij zelf, DVP’s, de Patiëntenfederatie Nederland en Mitz. In het uitgewerkte ontwerp kan de PGO-gebruiker lokalisatiegegevens van Mitz op een gebruiksvriendelijke wijze verzamelen in zijn of haar PGO.

Inmiddels is de Proof of Concept (PoC) ‘Lokalisatie’ afgerond en zijn de resultaten gedeeld met Stichting MedMij. Hiermee hebben we conceptueel invulling gegeven aan één van de aandachtspunten geïdentificeerd binnen MedElkaar. In de rapportage zijn de resultaten van het onderzoek te lezen. Tevens bekijken Stichting MedMij en Mitz hoe en op welke termijn het uitgewerkte ontwerp kan worden gerealiseerd in de praktijk.

Opzet onderzoek

De PoC is uitgevoerd in samenwerking met de Patiëntenfederatie Nederland, drie PGO-leveranciers, MedMij en Mitz. Mitz werd hierbij als mogelijke bron onderzocht voor het ophalen van lokalisatiegegevens van PGO-gebruikers. 

 Gedurende de Proof of Concept (PoC) werd gewerkt in twee verschillende trajecten: 

  • Binnen het eerste traject stelden we een gebruiksvriendelijk ontwerp voor een mogelijke gebruikersreis op. Hierbij brachten we verschillende wensen en prioriteiten rondom een lokalisatiefunctie in kaart in de vorm van een aantal voorbeeldschermen. Deze schermen zijn uiteindelijk ook getoetst samen met PGO-gebruikers.
  • Binnen het tweede traject keken we naar hetgeen op technisch vlak nodig is om vanuit een PGO bij Mitz lokalisatiegegevens op te kunnen halen. Hierbij lag de focus op het uitwerken van twee functionaliteiten: het ophalen van lokalisatiegegevens bij Mitz vanuit een PGO en de mogelijkheid om als PGO-gebruiker een abonnement af te sluiten op nieuwe lokalisatiegegevens die bij Mitz geregistreerd worden. Dit betekent dat wanneer er bij Mitz nieuwe lokalisatiegegevens binnenkomen, deze gegevens automatisch gedeeld worden met de PGO van de gebruiker. 

Belangrijkste bevindingen

De belangrijkste bevindingen die uit het onderzoek naar voren kwamen zijn:

  • Mitz is geschikt als bron voor het ontsluiten van lokalisatiegegevens.
  • Als de lokalisatiefunctie verder uitgewerkt wordt zal Mitz moeten toetreden tot het MedMij Afsprakenstelsel. Hoe de rol van Mitz er binnen het afsprakenstelsel precies uit zal zien, zullen Stichting MedMij en Mitz moeten bekijken. 
  • Het gebruik van nieuwe toekomstige authenticatiemogelijkheden (in de vorm van BSNk Polymorfe Pseudoniemen) dient te worden onderzocht bij het ophalen van lokalisatiegegevens bij Mitz. 
  • Een aantal ontwerpkeuzes voor het bouwen van een lokalisatiefunctie vragen nog om een beslissing en/of verder onderzoek. Twee van die keuzes gaan over:
    • Of de toestemming van de gebruiker voor het delen van lokalisatiegegevens vanuit Mitz met de PGO ook bij Mitz zelf geregistreerd moet worden.
    • De methode waarmee nieuwe lokalisatiegegevens automatisch gedeeld worden in het geval een PGO-gebruiker een abonnement bij Mitz afsluit.

Vervolgstappen

Stichting MedMij gaat in samenwerking met Mitz opvolging geven aan de gedane bevindingen. Mitz en Stichting MedMij nemen zich voor om in 2024 in een vervolg-PoC verder te werken naar het bouwen en beproeven van de lokalisatiefunctie.

Download hier de volledige eindrapportage van de PoC Lokalisatie.

Vragen over deze POC of over PROVES-dienstverlening in zijn algemeenheid? Neem contact met ons op via proves@vzvz.nl.