Actueel

20 oktober 2022

Partijen uit het zorgveld tekenen samenwerkingsovereenkomst Informatiestandaard JGZ

Op 19 oktober 2022 is de governance op de Informatiestandaard (IS) JGZ, dé informatie- en gegevensuitwisselingsstandaard voor de jeugdgezondheidszorg (JGZ) en het rijksvaccinatieprogramma (RVP) met het ondertekenen van een samenwerkingsovereenkomst geregeld. Goed nieuws, ook volgens VZVZ. Door deze samenwerkingsovereenkomst ontstaat duidelijkheid in governance en procedures.

De samenwerkingsovereenkomst betekent een nieuwe manier van werken:
 

  • Er is een (digitale) brievenbus: brievenbusISJGZ@VNG.nl. Alle wijzigingsverzoeken, verzoeken tot het opnemen van een nieuwe vaccinatie, etc., etc. worden in deze brievenbus aangeleverd. Er is dus nog maar één route om zaken veranderd of opgenomen te zien in de IS JGZ. Een ieder kan een verzoek in de brievenbus deponeren, dus bijv. ook een gemeente.
  • Er is een regisseur IS JGZ. Dit is een onafhankelijke faciliterende derde. Op dit moment is de regisseur Jessica Teunissen. De regisseur beheert de inbox van de brievenbus, is voorzitter van het Tactisch Overleg en bereidt het Strategisch Beraad voor.
  • Er is een Tactisch Overleg (TO) waarin alle acht partijen uit de keten participeren. In het TO worden voorstellen tot prioritering en agendering gedaan op basis van verzoeken en impactanalyses. Dit leidt tot voorstellen aan het Strategisch Beraad.
  • Er is een Strategisch Beraad (SB). In dit SB wordt 'hard' besloten wat de 'roadmap' voor het komende jaar en wordt geagendeerd voor de komende drie jaar.

 

Voor sectorlead Jeugdgezondheidszorg Jacobine Wieggers van VZVZ een heugelijk moment.
“Door de komst van de InformatieStandaard JGZ wordt het voor ons makkelijker met elkaar te werken aan nieuwe ontwikkelingen in de jeugdgezondheidszorg. We bepalen gezamenlijk met alle partijen de prioriteiten binnen de jeugdgezondheidszorg. Dit kan de zorg alleen maar beter maken. We doen het met elkaar.”

De tekenende partijen zijn het Actiz, GGDGHOR, Nictiz, RIVM, VWS, VNG, NCJ en VZVZ.

Groep tekent IS JGZ

Namens VZVZ tekende Francine Bergman de overeenkomst.

Francine tekent