Actueel

11 juli 2023

Patiënten evalueren gebruiksvriendelijkheid PGO’s

Op 20 juni vond VIPP Live plaats, een event waar PGO-leveranciers, designers en eindgebruikers (patiënten en burgers) acht Persoonlijke Gezondheidsomgevingen (PGO’s) evalueerden op gebruiksvriendelijkheid. Dit event was de derde in een reeks van VIPPtathons waarbij de eerdere twee meer gericht waren op de kwaliteit van de technische uitwisseling. VIPP Live is georganiseerd aan de hand van onze PROVES-methodiek.

Voorafgaand aan het event konden de eindgebruikers aangeven wat zij verstaan onder gebruiksvriendelijkheid. Dat leverde een voorlopige definitie op: ‘Simpele taal, duidelijk waar je op moet klikken, makkelijk persoonsgegevens aanpassen, overzichtelijk wat nu ingevoerd is en wat niet.’ Tijdens VIPP Live gingen PGO-leveranciers, designers en gebruikers daarover verder in gesprek en evalueerden zij hoe patiënten de gebruiksvriendelijkheid van PGO’s ervaren. 

Overzichtelijk maar soms moeilijk te begrijpen

Gedurende het event werden veel bevindingen verzameld. Zo bleek dat patiënten snel hun zorgverlener konden vinden en dat enkele PGO’s (medicatie)gegevens overzichtelijk konden tonen. Als verbeterpunten kwamen vooral het taalgebruik en ontbrekende functionaliteiten naar voren. Enkele gehoorde opmerkingen: “Wat betekent BgZ?” En: “Waarom kan ik niet zelf kiezen welke informatie ik in een overzicht wil presenteren en wat ik liever niet meer wil zien?” In totaal zijn tijdens VIPP Live 78 unieke bevindingen opgehaald die in 23 categorieën zijn ingedeeld. De grootste categorieën zijn functionaliteit, eenvoud, vorm & minimalisme, hulp & documentatie en overzichtelijkheid.

Door de bril van designers 

De aanwezige designers keken met de gebruikers mee en vroegen door op hun ervaring en het gebruiksgemak. De belangrijkste bevindingen vanuit designers expertise waren: 

  • Gebruikers vinden het aanmeld- en inlogproces complex;
  • Ze ervaren de oriëntatie en navigatie als ingewikkeld;
  • Ze willen graag de weergave van de interface en informatie kunnen aanpassen;
  • Ze willen graag duidelijke informatie over de omgang met en bescherming van hun persoonlijke gegevens en data;
  • Ze vinden de communicatie bij PGO-gebruik onduidelijk of inconsistent en dat leidt tot verwarring. 

Vervolg

De betrokken partijen gaan komende tijd verder met het analyseren van de bevindingen. Ook bespreken zij welke oplossingsrichtingen er zijn voor de bevindingen en hoe deze in de onderlinge samenwerking (MedMij, Nictiz, VZVZ en leveranciers) kunnen worden opgepakt.