08 April 2021

Pilot vereenvoudigd gebruik UZI-pas nu ‘live’ in GGZ!

PRIMEUR ZORGT VOOR MEER GEBRUIKSGEMAK EN OPTIMAAL MEDICATIEPROCES

Sinds enkele jaren sluiten GGZ-instellingen aan op het Landelijk Schakelpunt (LSP). Door meer medicatiegegevens met andere zorgverleners digitaal uit te wisselen, willen zij het medicatieproces optimaliseren en zo de kwaliteit van zorg voor hun cliënten verhogen. Maar de praktijk blijkt weerbarstig: behandelaars moeten bij het opvragen van de medicatiegegevens inloggen met hun UZI-pas om zich aan te melden bij het systeem. Noodzakelijk, maar het gaat ten koste van de efficiëntie en kwaliteit van werkprocessen. Daarom ontwikkelde VZVZ een beter werkbare oplossing met dezelfde waarborgen. Om deze te beproeven is samenwerking gezocht met EVS-leverancier Medimo en instelling GGNet. Die oplossing ging op 29 maart ‘live’ in een pilot in de productieomgeving op drie locaties bij GGNet. "De indruk van de eerste dagen is dat het aantal opvragingen flink stijgt.”

De nieuwe oplossing werkt met ‘tokens’. Deze worden in de pilot ingezet voor de authenticatie van systemen en behandelaars die medicatiegegevens uitwisselen. In het EVS-systeem worden ‘tokens’ aangemaakt, die dezelfde waarborgen voor authenticatie bieden. Om deze tokens aan te maken, hoeft slechts eenmalig te worden ingelogd met de UZI-pas: bij de inschrijving van de cliënt en mandatering van het opvragende systeem. Daarna regelt het systeem de rest. Een waardevolle oplossing dus, die oorspronkelijk is ontwikkeld voor authenticatie binnen LSP Ketenzorg. Het werken met tokens is eenvoudiger, efficiënter, makkelijker te beheren en bespaart kosten. En de belangrijkste winst: behandelaars in GGZ-instellingen beschikken zonder gedoe op elk moment over actuele medicatiegegevens van hun cliënten.

In één oogopslag alle informatie

Die winst past naadloos in de kwaliteitslijn van het optimaliseren van het medicatieproces en daarmee het verhogen van de kwaliteit van zorg. Bij GGNet en veel collega-instellingen was het voor de behandelaars een heel gedoe om met UZI-passen medicatiegegevens op te vragen, zodat zij de juiste medicatie konden voorschrijven. Nu kunnen behandelaars voor een behandelgesprek op eenvoudige wijze actuele medicatiegegevens opvragen. Zweder Bergman, sectorlead GGZ van VZVZ ziet heel erg uit naar de reactie van de behandelaars: “Bij het openen van het dossier worden voortaan alle beschikbare medicatiegegevens opgehaald en getoond. Ze hoeven geen apotheken meer te bellen voor deze info. En er hoeft ook niet meer gefaxt te worden. In één oogopslag weten zij alles wat ze nodig hebben om medicatie met hun cliënten te bespreken en voor te schrijven.” Kortom, veel voordelen. Zweder somt ze op: “Het is gemakkelijk, snel, actueel, volledig en zorgvuldig. Met alle positieve gevolgen voor de kwaliteit van zorg.”
 

Positieve houding: iedereen enthousiast

GGNet voert samen met zijn EVS-leverancier Medimo de pilot uit. Een pilot in de productieomgeving, ondersteund en begeleid door VZVZ. De insteek was niet zozeer het testen van de techniek, maar hoe de oplossing zo ingebed kan worden in de werkprocessen dat het zorgproces er beter van wordt. Over tien weken zal er een evaluatie plaatsvinden van de pilot. “Wij verwachten er veel van”, zegt Richard Lendfers, directeur van Medimo. “Het is een intensief gezamenlijk traject geweest, en nog steeds. Maar iedereen is zo enthousiast over deze oplossing. Die positieve houding draagt bij aan het succes van deze eerste implementatie in Nederland. Ik zie de komende tien weken met veel vertrouwen tegemoet.” Dat enthousiasme is volgens Richard vooral te danken aan het laagdrempelig gebruik van het Landelijk Schakelpunt. Behandelaars beschikken zonder gedoe over de actuele gegevens die zij nodig hebben voor goede zorg, zelfs op mobiele apparaten. “Daar zitten zij echt op te wachten”, vervolgt hij. “Het is natuurlijk zonde als zij daar geen gebruik van maken doordat er teveel gedoe aan vast zit. Nu is die drempel weg en neemt de gegevensuitwisseling echt toe.”
 

Interesse uit andere sectoren en leveranciers

De pilot vindt plaats in de GGZ. Maar Zweder ziet ook kansen voor toepassing in ander sectoren: “Het werken met de nieuwe functionaliteit van tokens kan een belangrijke rol spelen in alle sectoren waar zorgverleners langdurige behandelrelaties hebben met hun patiënten. Denk aan verpleeg- en verzorgingshuizen en de thuiszorg, maar ook gehandicaptenzorg. Ook daar kan het gebruiksgemak en beschikbare, actuele informatie voor de behandelaars een belangrijk winstpunt zijn. Bij een succesvol verloop van deze pilot, is inzet in andere sectoren heel goed denkbaar. We zien dat hier veel animo voor is.” Op dit moment wordt ook bij ketenzorg een begeleide invoering voorbereid. Maar ook andere EVS-leveranciers in de GGZ zijn geïnteresseerd om de tokens in te bouwen in hun systemen. Zij kijken met grote interesse naar deze pilot, vervolgt Zweder: “Met geïnteresseerde partijen, zowel GGZ-instellingen als leveranciers, gaan wij graag in gesprek. En nu gaat het nog alleen over medicatieverstrekkingen en opvragen ICA. Als het programma Medicatieoverdracht zover is, zouden ook gegevens met betrekking tot toediening, gebruik en verbruik worden gedeeld kunnen worden tussen zorgverleners. Dan ontstaat er een nog completer beeld. En daar wint de kwaliteit van de zorg bij.”

Meer nieuws

Laatste nieuws

Afbeelding
Logo ZORG-AB
29 juli 2021

ZORG-AB; Complexe data-integratie voor digitale communicatie in de zorg

Lees meer
Afbeelding
Lex de Grunt
27 juli 2021

Pilot vereenvoudigde toepassing UZI-middelen bij GGNet succesvol afgerond

Lees meer
Afbeelding
Logo Met spoed beschikbaar
07 juli 2021

Programma Met spoed beschikbaar genomineerd

Lees meer
Afbeelding
Nieuwe homepage VZVZ
07 juli 2021

VZVZ lanceert nieuwe corporate website én speciale website AORTA-LSP

Lees meer
Afbeelding
Logo OPEN
17 juni 2021

OPEN krijgt meer tijd voor afronden PGO-aansluitingen

Lees meer
Afbeelding
VJZ
15 juni 2021

Nieuwe folder Volgjezorg

Lees meer