Actueel

25 mei 2022

Proof of Concept MedMij: met ZORG-AB betere vindbaarheid zorgaanbieders in PGO

Eindrapportage van PROVES
Steeds meer zorgaanbieders zijn aangesloten bij MedMij. Het is dus belangrijk dat ze goed vindbaar blijven voor de PGO-gebruiker. PROVES leverde aan MedMij de eindrapportage van de Proof of Concept (PoC) Gebruiksvriendelijk(er) zoeken naar zorgaanbieders op. Hieruit blijkt dat door de toepassing van ZORG-AB de vindbaarheid van zorgaanbieders in een PGO wordt vergroot.

ZORG-AB faciliteert in het hele zorgstelsel de digitale vindbaarheid van zorgaanbieders. Dankzij een koppelvlak met ZORG-AB kan een PGO-gebruiker de gegevens van een zorgaanbieder opvragen. De gebruiker kan op meerd kenmerken van de zorgaanbieder zoeken dan alleen de MedMij zorgaanbiedernaam.

De volledige resultaten van de PoC en de informatiekaart kunnen hier gedownload worden.

Voordelen

Het voordeel van ZORG-AB is dat de voorziening al operationeel is. PGO’s die aangesloten zijn bij MedMij kunnen ZORG-AB inzetten. Uit de PoC blijkt dat DVP-leveranciers ZORG-AB nog niet optimaal benutten om gebruiksvriendelijk(er) te zoeken naar een zorgaanbieder. Eind 2021 is de PoC ZORG-AB gestart met het doel om een aantal richtlijnen op te stellen voor de implementatie van het koppelvlak met ZORG-AB.

Aanpak

De PoC is uitgevoerd in samenwerking met een UX-expert, DVP-leveranciers (Digeketen, Drimpy, Quli, Vitaalbank/Arts en Zorg), MedMij en ZORG-AB. Tijdens de werksessies is besproken welke mogelijkheden het koppelvlak ZORG-AB biedt en hoe deze vertaald kunnen worden naar functionaliteiten in de zoekfunctie van een PGO. De wenselijke functionaliteiten zijn uitgewerkt in mock-ups en besproken met PGO-gebruikers tijdens een functionele beproeving. De feedback van PGO-gebruikers, de input uit de werksessies en de inzichten vanuit UX-perspectief zijn vertaald naar vijf richtlijnen voor het implementeren van ZORG-AB in een PGO:

  • Richtlijn 1: zoeken via postcode
  • Richtlijn 2: zoeken via eigen locatie
  • Richtlijn 3: zoeken op naam
  • Richtlijn 4: slim zoeken
  • Richtlijn 5: geen resultaat gevonden

 

Bevindingen en conclusie

Met de vijf richtlijnen kunnen DVP-leveranciers de zoekfunctionaliteit binnen een PGO gebruiksvriendelijker maken. Voor PGO-gebruikers zijn wenselijke functionaliteiten aangekaart: zoeken op plaatsnaam, een filteroptie, categorisering van type zorgaanbieder, zoeken op meer dan de naam van een zorginstelling en een straalfunctie*. Daarnaast is het belangrijk dat een PGO aan de gebruiker feedback geeft op (niet) gevonden resultaten na een zoekopdracht.

Koppelen met ZORG-AB

Leveranciers die interesse hebben in een koppeling met ZORG-AB vinden meer informatie in de eindrapportage en op de website van ZORG-AB. Leveranciers die reeds een koppeling hebben met ZORG-AB vinden meer informatie in de eindrapportage over wenselijke functionaliteiten, feedback van eindgebruikers en tips & tricks vanuit UX-perspectief.

* De straalfunctie is nog in ontwikkeling bij ZORG-AB. De functie geeft de afstand weer van de gevonden zorgaanbieder in het zoekresultaat in verhouding tot de opgegeven locatie bij de zoekopdracht (ingevuld adres of locatie van de gebruiker).

Gerelateerde artikelen

PROVES

PROVES is een VZVZ-dienst die Proof of Concepts (PoC’s), pilots en gecontroleerde livegangen (GLG's) organiseert om zorginnovaties en informatieuitwisseling te beproeven en van theorie naar de praktijk te brengen. Het doel van de PoC’s is om oplossingen technisch (en functioneel) te beproeven in testomgevingen en daar input over op te halen uit het veld ter verbetering. Bij pilots en GLG’s wordt in een specifieke, gecontroleerde setting, de oplossing live gebracht en beproefd, waarbij de focus ligt op de functionele aspecten. PROVES werkt in opdracht van diverse programma’s en organisaties, zoals MedMij, VIPP OPEN en Twiin.

Ontdek meer

MedMij

MedMij is dé Nederlandse standaard voor het veilig uitwisselen van gezondheidsgegevens tussen zorgverleners en patiënten. De gegevensuitwisseling vindt plaats via een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Met een PGO (bijvoorbeeld een app of online dienst) kunnen patiënten hun gezondheidsgegevens op één plek inzien, beheren en delen. Zo krijgen patiënten meer regie over en grip op hun gezondheid(sgegevens) en krijgen zorgverleners een completer beeld, waardoor zij samen tot de best passende zorg kunnen komen.

Ontdek meer