28 september 2021

Publicatie Autorisatierichtlijn Acute zorg

Onlangs is de Autorisatierichtlijn Acute zorg gepubliceerd. Deze is tot stand gekomen in samenwerking met vertegenwoordigers van zorgkoepels en beroepsverenigingen in de spoedzorgketen.

Wat is de Autorisatierichtlijn Acute zorg?

In deze autorisatierichtlijn staan de afspraken beschreven die gelden bij de uitwisseling van medische gegevens tussen zorgverleners in de spoedzorg.

 

Voor wie is de Autorisatierichtlijn Acute Zorg bedoeld?

De autorisatierichtlijn is bedoeld voor zorgaanbieders en leveranciers die aan de slag gaan met de implementatie van digitale gegevensuitwisseling in de acute zorg. Een actueel voorbeeld is het programma Met spoed beschikbaar, dat versnelde implementatie van digitale gegevensuitwisseling realiseert.

 

Koploperprojecten

In het kader van het programma Met spoed beschikbaar vinden er momenteel diverse koploperprojecten plaats met (vernieuwde) uitwisselingen tussen ambulance en SEH en het opvragen van de Professionele Samenvatting van de huisarts op de SEH.

Tevens zijn nieuwe koploperprojecten in voorbereiding, waarin ook andere uitwisselingen beproefd worden. De spoedverwijzing van HAP naar SEH wordt bij meerdere zorgaanbieders geïmplementeerd. Zie de Regiokaart op metspoedbeschikbaar.nl voor meer informatie en om op de hoogte te blijven.

De Autorisatierichtlijn Acute Zorg kunt u downloaden via de pagina 'Autorisatierichtlijnen' op aorta-lsp.nl.

Vragen over de autorisatierichtlijn kunt u stellen aan Cees Goossens (cees.goossens@vzvz.nl) of Jacqueline Neijenhuis (jacqueline.neijenhuis@vzvz.nl).

Meer nieuws

Laatste nieuws

Afbeelding
Proves
22 oktober 2021

Publicatie eindrapportage Proof of Concept Elektronische Toegangsdiensten

Lees meer
Afbeelding
Plenaire zaal Eerste Kamer
19 oktober 2021

VZVZ deelt visie bij deskundigenbijeenkomst Eerste Kamer

Lees meer
Afbeelding
Bart
11 oktober 2021

''Uitwisselen van beelden en verslagen vraagt vooral om goede samenwerking''

Lees meer
Afbeelding
Ketenzorg
29 september 2021

Zorggroep ROHA in Amsterdam omarmt als eerste LSP Ketenzorg: eerste drie praktijken 'live'

Lees meer
Afbeelding
Proves
28 september 2021

Publicatie eindrapportage Proof of Concept Abonneren en Notificeren

Lees meer
Afbeelding
Koppeltaal
28 september 2021

Stichting Koppeltaal draagt dienstverlening over aan VZVZ

Lees meer