Actueel

11 juli 2023

RSO Nederland: gedeelde ambitie met leveranciers zou goed zijn

‘We zouden ons met elkaar moeten committeren aan gemeenschappelijke ambities, of we nu een commerciële achtergrond hebben of niet. De Nationale Visie en Strategie (NVS) streeft scheiding van data en applicaties na. De ICT-markt zal daardoor in mijn ogen veel beter functioneren. Concurrentie gaat zich richten op sublieme user interfaces. Ik denk dat zorgprofessionals dan applicaties krijgen die hen daadwerkelijk ondersteunen in hun werkprocessen.’

Aan het woord is Floor Bos, bestuurder van RSO Nederland, de vereniging van regionale samenwerkingsorganisaties (RSO’s). ‘Zorg- en welzijnsorganisaties vinden elkaar op regionaal niveau in een RSO rondom samenwerkingsvraagstukken op het gebied van zorgcommunicatie. Doel is de burger in zijn rol van patiënt, cliënt of mantelzorger én de zorg- en welzijnsprofessional beter te ondersteunen. De samenwerking is veelal gericht op digitale gegevensuitwisseling. Daarmee kan die betere ondersteuning worden bereikt.’

Wat wil de regio?

Waarmee de gegevensuitwisseling in de regio’s het meest gediend is? Floor refereert aan een presentatie op een OIZ-bijeenkomst lang geleden, in 2011: ‘De regio wil geïmplementeerde standaarden voor informatie-uitwisseling die door een kritische massa aan leveranciers actief geïmplementeerd en onderhouden worden. Diensten waarvan we gebruik kunnen maken zonder vendor lock-in risico’s.’ Nuchter vervolgt ze: ‘En dat willen we nog steeds. In de praktijk blijken opleveringen echter te stagneren, kijk bijvoorbeeld naar de VIPP-programma’s. Geen enkel programma levert de beoogde resultaten op. Leveranciers geven aan dat er te veel tegelijk van hen gevraagd wordt. Ik denk dat het onder meer een kwestie van te weinig focus en regie is waarom we maar moeizaam resultaten boeken. Op dat punt zetten we met het IZA en de NVS echt goede stappen.

Waar ik blij mee ben is dat in die visie data en applicaties gescheiden worden. Laat de markt maar concurreren op het bouwen van de allerbeste en allervriendelijkste gebruikersinterfaces.’

DTO i.o. als potentiële versneller van digitalisering

Meer regie biedt in Floors ogen meer kansen op het gebied van de in de regio’s benodigde digitalisering van zorg en welzijn. Op strategisch niveau komt de regie van VWS en het Informatieberaad. Op de tactische laag functioneert de Stuurgroep Versnellen en Verbeteren die omgevormd wordt naar het Digitaal Transitie Orgaan (DTO, nu nog DTO in oprichting.) Dat is een samenwerkingsverband van (nu nog) VWS, Nictiz, VZVZ, het IB, Patiëntenfederatie, ZN, leveranciers en RSO Nederland. 

Het DTO i.o. heeft een rol in de vertaling van NVS naar uitvoering. Doelstellingen: (1) het wegnemen van knelpunten om te versnellen en verbeteren; (2) het bewaken van voortgang en (3) het creëren van draagvlak. De focus ligt op implementatie, het gaan dóen en steeds de resultaten voor het veld zichtbaar maken. Het DTO i.o. heeft mandaat om knelpunten rond de realisatie van de NVS op te pakken. Floor ziet het DTO i.o. dan ook als dé tafel waarop partijen problemen kunnen aanpakken én oplossen. ‘Ook RSO’s en leveranciers.’ Ze is vol vertrouwen over de toekomst van het DTO i.o.. ‘Ik ga ervan uit dat je voldoende mensen mee krijgt binnen zo’n orgaan zolang we de gedeelde ambitie (NVS) als uitgangspunt hebben en houden.’

Ze legt uit: ‘Binnen het DTO i.o. zijn we de rollen en taken met elkaar aan het verhelderen en waar nodig aanscherpen. Wie heeft precies welke taak in een zorglandschap waar de NVS de opgave is? We zitten volop in dat proces. Ook rond de vraag: wie heeft welk mandaat, bijvoorbeeld. Kijk, RSO Nederland hééft geen direct mandaat. Onze leden, de RSO’s, zijn onze opdrachtgevers. Net zoals zij weer een achterban hebben voor wie zij werken en door wie zij betaald worden. Wij zijn niet een zelfstandig iets daarbovenop.’ 

‘Goed kijken naar NVS om IZA-doelen te realiseren’

De NVS is niet los te zien van het IZA, volgens Floor. ‘Zelf als het kan, thuis als het kan, digitaal als het kan,’ citeert ze de NVS. ‘En het IZA staat bol van “de regio” en “samen”. We hebben een wordcount gedaan en dat zijn de termen die er met kop en schouder bovenuit steken. Goed dat de NVS er nu ligt, via de NVS moeten we invulling gaan geven aan het IZA.’

In dat verband schat ze in dat de achterbannen van de meeste RSO’s voor zichzelf duidelijk een taak zien in het herdefiniëren van hoe zorg (en welzijn) geleverd worden in de regio. ‘Het IZA stimuleert die samenwerking in de regio enorm. En kijk je naar de benodigde condities op de arbeidsmarkt en digitalisering, dan kún je als zorg- of welzijnsorganisatie ook niet anders dan samenwerken.’