Actueel

28 september 2021

Stichting Koppeltaal draagt dienstverlening over aan VZVZ

Dinsdag 19 september heeft het Algemeen Bestuur van Stichting Koppeltaal besloten de dienstverlening Koppeltaal per 1 januari 2022 over te dragen aan VZVZ.

Dit besluit is het vervolg op de jarenlange succesvolle samenwerking tussen leveranciers, zorgaanbieders, zorgverzekeraars en VZVZ in het bestuur van Stichting Koppeltaal. De beheeractiviteiten van Stichting Koppeltaal werden eerder in 2017 al ondergebracht bij Stichting VZVZ Servicecentrum.

Nu steeds meer partijen gebruik maken van de Koppeltaal-infrastructuur vragen de processen van beheer, ontwikkeling en governance om een volwassenheidsniveau zoals VZVZ biedt. Overname van de activiteiten van Koppeltaal door VZVZ leidt bij VZVZ tot verbreding van het dienstenportfolio met onder meer AORTA-LSP, LSP+, MedMij, Twiin, ZORG-ID en ZORG-AB. De komende maanden zullen wij ruim aandacht geven aan deze overdracht.

Afbeelding
VZVZ logo
VZVZ

VZVZ profileert zich als de organisatie die afsprakenstelsels en generieke voorzieningen in gebruik en in beheer kan nemen. Het gaat met name om elektronische uitwisselingssystemen in de gezondheidzorg. En over generieke voorzieningen ten behoeve van alle partijen in de gezondheidszorg. Doel is om goede en veilige gezondheidszorg voor de patiënten in Nederland te bereiken. Daartoe beheert VZVZ uitwisselingssystemen die er voor zorgen dat de juiste medische informatie op het juiste moment bij de juiste behandelaar en/of patiënt ter beschikking staat.

Afbeelding
Koppeltaal
Koppeltaal

Steeds vaker worden digitale toepassingen gebruikt ter ondersteuning en aanvulling van direct persoonlijk contact tussen behandelaar en cliënt. De term die gebruikt wordt voor behandelprocessen waarin persoonlijk contact wordt gecombineerd met digitale middelen is blended care. Om dit goed te kunnen faciliteren is het noodzakelijk om informatiestromen uit EPD, ROM-vragenlijsten en eHealth (games, modules, apps) goed met elkaar te verbinden en te integreren. Koppeltaal biedt een ‘stekkerdoos’ waarop veilig en gericht berichten en gegevens tussen systemen kunnen worden uitgewisseld binnen de muren van een organisatie.