Actueel

15 december 2022

VZVZ tekent intentieverklaring Europese gegevensuitwisseling

Nederlandse burgers kunnen straks over de grens in een ander Europees land hun elektronische patiëntsamenvatting beschikbaar stellen voor zorgverleners wanneer ze zorg in een ander EU-land nodig hebben. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft hiertoe samen met het Nederlands Huisartsen Genootschap, de Patiëntenfederatie Nederland en partijen vertegenwoordigd in het Programma Implementatie Europese Zorgdiensten, ofwel PIEZO, een intentieverklaring getekend tijdens de EHDS-MeetUp ‘Waar staan we nu?’ op 14 december 2022.

Voor deze uitwisseling wordt gebruik gemaakt van het Nationaal Contactpunt voor eHealth Nederland (NCPeH-NL). Dat is sinds februari 2022 beschikbaar om patiëntsamenvattingen uit andere EU-landen in Nederland op te kunnen vragen, als de patiënt daarvoor toestemming heeft gegeven. Straks kan het NCPeH-NL ook gebruikt worden voor de uitwisseling van patiëntsamenvattingen vanuit Nederland naar andere EU-landen. Het NCPeH-NL maakt deel uit van een Europees netwerk van nationale contactpunten voor eHealth, de MyHealth@EU-infrastructuur.

Adriaan Blankenstein, bestuurder VZVZ: “Zorg aan patiënten kent geen fysieke grenzen. Die mag niet lokaal, regionaal of landelijk beperkt zijn.  Nederlandse burgers moeten dus, net als alle Europese burgers, overal in de EU goede zorg kunnen krijgen en daarvoor is goede beschikbaarheid van medische kerngegevens essentieel. Gezien onze positie kunnen wij een zinvolle bijdrage leveren om dat doel (te helpen) bereiken en dat past in onze missie. Daarom werken wij daar graag aan mee.”

Continuïteit van zorg in het buitenland

Een van de uitgangspunten voor het opzetten van de MyHealth@EU-infrastructuur is dat EU-burgers, en dus ook Nederlanders, ook in andere EU-landen toegang moeten kunnen krijgen tot kwalitatief goede zorg. Voor iemand die zorg in een ander EU-land nodig heeft, is het belangrijk dat de zorgverlener in dat land de relevante en recente zorginformatie over de patiënt heeft. Het beschikbaar stellen van de patiëntsamenvatting maakt dit mogelijk. Belangrijke randvoorwaarden zijn dat het delen van zorginformatie veilig gebeurt en alleen met toestemming van de patiënt.

Voorsorteren op wetsvoorstel EHDS

De ondertekening van de intentieverklaring en de samenwerking in PIEZO zijn in lijn met het wetsvoorstel van de Europese Commissie voor de European Health Data Space (EHDS). Het EHDS wetsvoorstel beoogt elektronische gegevensuitwisseling tussen EU-landen te stimuleren en is belangrijk voor met name de rechten van burgers op dit vlak, gegevensuitwisseling over de grens, markttoegang van EPD-systemen en wellness-apps en secundair gebruik van zorginformatie. Het aanbieden van elektronische gezondheidsgegevens moet elke lidstaat zelf regelen. De Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) die onlangs unaniem door de Tweede kamer is aangenomen, helpt Nederland voor te bereiden op de EHDS. Een toekomstige verplichting van de EHDS is dat lidstaten patiëntsamenvattingen beschikbaar moeten stellen.

Samenwerkende partners

PIEZO is opgezet door ICTU, Nictiz, CIBG en VZVZ in opdracht van VWS. De partners werken toe naar het beschikbaar maken van de patiëntsamenvatting op basis van bestaande gegevensuitwisselingen vanuit de Huisarts Informatie Systemen (HIS). De patiëntsamenvatting is na toestemming van de patiënt beschikbaar via het Landelijk Schakelpunt (LSP). Verder wordt bekeken of de patiëntsamenvatting ook gezondheidsgegevens uit andere bronnen zou kunnen bevatten.

Meer informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen met Patty Heemskerk, programmamanager PIEZO, Patty.Heemskerk@ictu.nl en Betty Nieuwenburg, projectleider NCPeH-NL PS-A (CIBG), ec.nieuwenburg@minvws.nl.

Wilt u meer weten over het NCPeH-NL? Kijk dan op www.ncpeh.nl.