Actueel

30 mei 2023

Wat is PROVES en wat kun je ermee als inhoudelijk deskundige/ programmamanager/ projectleider?

PROVES levert je blije leveranciers én het gewenste eindresultaat op
Door Victor Teunissen, projectleider bij PROVES
“Innovatieve oplossingen voor gegevensuitwisseling worden nogal eens zomaar in het veld gedropt. Zonder te beproeven of het wel werkt en aansluit bij de behoefte in de praktijk." Dat kan anders. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van PROVES. Het team van PROVES begeleidt je van PoC (Proof of Concept), via een hackathon (opgeschaalde PoC) en pilot tot en met een GLG (gecontroleerde livegang) en breedschalige implementatie. Ik leg graag uit wat jou dat oplevert.

In de ideale wereld voer je een PoC uit om te kijken of je plannen (technisch) goed in elkaar zitten. Daarna vindt doorontwikkeling plaats op de functionaliteiten en informatiestandaarden. Vervolgens heb je een pilot, gevolgd door een nieuwe doorontwikkeling. En tenslotte is er een GLG  )gecontroleerde livegang’ en grootschalige uitrol. In de praktijk blijft de doorontwikkeling nogal eens steken. Misschien herken je dat wel. Je ziet dan een livegang waarbij technische aspecten die eerder beproefd zijn nog steeds niet werken volgens de geldende informatiestandaarden. Met de onafhankelijke, objectieve diensten van PROVES voorkom je dat jouw plannen op deze manier blijven steken.

Door PROVES in te schakelen versnel je het proces van ideeënfase tot landelijke uitrol, omdat we jou werk uit handen nemen:

  • Het PROVES-team verzorgt de voorbereidingen en uitvoering van een PoC en zorgt voor solide financiële afspraken.
  • We maken een projectplan en zorgen voor een kick off.
  • We organiseren een vlekkeloze realisatie en sluiten af met heldere, objectieve rapportages voor deelnemers en opdrachtgever.
  • Ook bij een hackathon pakken we de voorbereiding gedegen aan. Wemaken onder andere een draaiboek en een test- en communicatieplan.
  • We organiseren bij een hackathon een informatiebijeenkomst en testdag(en) en ondersteunen het logging- en triageteam. Uiteraard vindt ook hier een gedegen evaluatie en rapportage plaats.

In de pilotfase testen we de gehele keten en alle koppelingen met de betrokkenen. Een GLG starten we kleinschalig met een beperkte groep gebruikers. We doen een ketentest en wisselen binnen een gecontroleerde setting echte gegevens uit. De eindevaluatie bevat altijd bevindingen en adviezen voor verbetering van de landelijke uitrol.

PROVES kan je  het hele testproces uit handen nemen. Dat doen we al sinds 2017 met deze bewezen aanpak. Projecten en programma’s waarmee we ervaring hebben opgedaan zijn onder andere Twiin, Mitz, MedMij, Zorg-AB, Koppeltaal en OPEN. Ik zie bij techneuten soms wat koudwatervrees om ons in te schakelen. Loslaten valt niet altijd mee, dat begrijp ik. Maar bedenk wel dat een hackathon (of VIPPtathon) organiseren echt iets heel anders is dan inhoudelijk weten hoe het werkt. Als je PROVES erbij haalt, dan kun jij je op de inhoud richten. Dat levert je blije leveranciers én het gewenste eindresultaat op.”