Actueel

29 september 2021

Zorggroep ROHA in Amsterdam omarmt als eerste LSP Ketenzorg: eerste drie praktijken 'live'

Den Haag, woensdag 29 september 2021. Zorggroep ROHA (Regionale Organisatie Huisartsen Amsterdam) is deze zomer gestart met de implementatie van LSP Ketenzorg. Drie huisartsenpraktijken zijn inmiddels ‘live’ gegaan. Via deze zorgtoepassing van VZVZ (Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie) gaan de ROHA-huisartsenpraktijken de medische gegevens van chronische patiënten realtime uitwisselen tussen het HIS en het Keteninformatiesysteem cKIS van Caresharing. LSP ketenzorg vervangt de OZIS-koppeling die wordt uitgefaseerd.
LSP Ketenzorg

Naast de ROHA en VZVZ nemen ook Caresharing, leverancier van het keteninformatiesysteem cKIS, en de leveranciers van de huisartsinformatiesystemen OmniHis (Scipio), Tetra (Bricks Huisarts) en Dedalus (MicroHIS) deel aan dit innovatieve project. Deze drie HIS-leveranciers bedienen 85% van de huisartsenmarkt in Amsterdam. Onder regie van de ROHA en ondersteund door VZVZ hebben alle partijen sinds afgelopen april nauw samengewerkt en de laatste praktijktesten uitgevoerd. De implementatie van LSP verloopt soepel en aanpassingen voor het werkproces van de POH en huisarts zijn minimaal.

LSP Ketenzorg versterkt de samenwerking in de huisartsenpraktijk
Het actualiseren van de patiëntgegevens tussen het HIS van de huisarts en het KIS van de zorggroep werkt nu real-time beide kanten op, een grote verbetering ten opzichte van de OZIS-koppeling. Jort Berghuis, huisarts A’dam Doctors: “LSP Ketenzorg maakt het mogelijk om de ketenzorgregistratie in het HIS te doen en tegelijkertijd de voordelen van het KIS te behouden. Dat was een nadrukkelijke wens van de huisartsen en praktijkondersteuners: het versterkt de samenwerking tussen huisarts en praktijkondersteuner.” 

Doorgroeien naar LSP Netwerkzorg
LSP Ketenzorg optimaliseert ook de uitwisseling tussen het HIS en het netwerkzorgplatform cBoards. De keuze voor LSP Ketenzorg als vervanger van OZIS Ketenzorg biedt de ROHA  een goed toekomstperspectief op samenwerking. “Wij zijn blij met een oplossing die het mogelijk maakt om door te groeien van ketenzorg naar netwerkzorg”, voegt Huib Hoogendijk van de ROHA toe. “LSP Netwerkzorg is voor ons een belangrijke voorwaarde om alle HIS’en te ontsluiten via het stedelijk samenwerkingsplatform cBoards. Zo kunnen we als zorggroep HIS-onafhankelijk samenwerken met huisartsen onderling en onze partners in de stad.”

Vernieuwd en vereenvoudigd gebruik van de UZI-pas zeer gebruiksvriendelijk
In de nieuwste versie van cKIS is het gebruik van de UZI-pas vereenvoudigd. Voor Caresharing is dit een belangrijke verbetering. Andra Schmohl van Caresharing: “Hiermee wordt het KIS-dossier realtime automatisch geactualiseerd. Dit stelt ons als leverancier goed in staat een zeer gebruiksvriendelijke en functionele oplossing te implementeren voor onze klanten. En dát maakt LSP Ketenzorg dan ook een meer dan volwaardige vervanging van de OZIS-standaard.”

Samenwerking op ICT-standaarden loont
De softwareleveranciers hebben samen met VZVZ, Nictiz en andere partijen een aantal jaar geleden al de basis gelegd voor de nieuwe LSP Ketenzorg standaard. Peter Smithjes, algemeen directeur OmniHis: “Het is goed om te zien dat wat we samen bedacht en ontwikkeld hebben, nu ook in de dagelijkse zorgpraktijk wordt gebruikt. Iedere partij registreert in haar eigen systeem en deelt op een uniforme en veilige wijze de gegevens met andere zorgverleners. De gegevensuitwisseling binnen de zorg is hiermee zeer gebaat, we laten de gebruikers ervaren dat het werkt.”

Voor meer informatie: ketenzorg@vzvz.nl