De ontwikkelingen in 2021 worden voor een groot deel bepaald door de aandacht die nodig is rondom COVID-19 en de aanpassingen die daarvoor in de HIS’en, EVS-systemen en ECD-systemen noodzakelijk waren. Dit beperkt de mogelijkheden in 2021 voor overige doorontwikkelingen.

Huidige ontwikkelingen

De verschillende stakeholders spannen zich in gezamenlijk tot een prioritering te komen. VZVZ ondersteunt haar leden hierbij waar mogelijk en focust ondertussen op landelijke programma's en projecten en haar randvoorwaarden, zoals de nieuwe, door Nictiz op te leveren informatiestandaard Huisartsenoverdrachten in 2021. 

Voor artsen generalistische zorg zijn daarmee met name de volgende onderwerpen actueel:

 • COVID-19 aanpassingen
 • OPEN
 • Acute zorg
 • Behandelgrenzen
 • Met Spoed Beschikbaar
 • SPOT
 • Vereenvoudigd gebruik van de UZI-pas
 • ZORG-AB
 • ZORG-ID
 • De implementatie Ketenzorg
 • Preventie- en populatiemanagement

 

Hiernaast worden plannen van aanpak ontwikkeld voor POC's (Proof of Concepts) in 2021 voor:

 

Nictiz en VZVZ hopen bovendien in 2021 gezamenlijk te kunnen werken aan een structurele oplossing voor het zorgbreed uitwisselen van vaccinatiegegevens op basis van een ZIB (zorginformatiebouwsteen).