Verschillende partijen zijn actief binnen de JGZ-sector en bepalen de roadmap voor toekomstige ontwikkelingen. De JGZ-organisaties worden vertegenwoordigd door de koepels Actiz en GGD-GHOR. Het RIVM is verantwoordelijk voor de coördinatie van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) en de neonatale hielprikscreening (NHS). Het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) verwerkt in overleg met de JGZ partijen de ontwikkelingen in de Basisdataset (BDS) en in protocollen en richtlijnen. Nictiz is verantwoordelijk voor het beheer van de informatiestandaard, die vervolgens door de XIS-leveranciers ontwikkeld wordt in de informatiesystemen (het DD-JGZ). VZVZ ondersteunt de gegevensuitwisseling tussen de verschillende JGZ-organisaties en het RIVM.

Huidige ontwikkelingen

Toestemming in de JGZ voor uitwisseling met het RIVM over het RVP

In de Wet publieke gezondheid (WPG) staat dat de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) uitvoert. Dit betekent dat de JGZ-professional cliënten vaccineert en deze handeling registreert in het digitaal dossier van de JGZ (DD JGZ). In de WPG staat ook dat het RIVM de regie op en de coördinatie van de uitvoering van het RVP heeft, alsmede de registratie, bewaking en evaluatie van het vaccinatieprogramma.

De Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) stelt dat informatie over een cliënt alleen met toestemming van de cliënt gedeeld mag worden. Dit betekent dat informatie over de vaccinatie niet zonder toestemming van de cliënt naar het RIVM gestuurd mag worden.

2021 staat in het teken van het realiseren van de toestemming voor uitwisseling met het RIVM over het Rijksvaccinatieprogramma (RVP).

Andere ontwikkelingen op de roadmap
  • Implementatie BDS 4.0
  • Dossieroverdracht volledig digitaal (DOB 2.0)
  • Elektronische gegevensuitwisseling tussen geboortezorg en JGZ