VZVZ voor huisartsenpraktijken

De ontwikkelingen in 2021 werden voor een groot deel bepaald door de aandacht die nodig was rondom COVID-19 en de aanpassingen die daarvoor in de HIS’en, EVS-systemen en ECD-systemen noodzakelijk waren. Dit beperkte de mogelijkheden voor overige doorontwikkelingen.

Huidige ontwikkelingen

De verschillende stakeholders spannen zich in gezamenlijk tot een prioritering te komen. VZVZ ondersteunt waar mogelijk haar leden hierbij en focust ondertussen op landelijke programma's en projecten.

Voor artsen generalistische zorg zijn met name de volgende onderwerpen actueel:

  • COVID-19 aanpassingen
  • Doorontwikkeling OPEN
  • Acute zorg, Met spoed beschikbaar
  • Behandelgrenzen
  • Mitz
  • ZORG-AB
  • ZORG-ID
  • Vereenvoudigd gebruik van de UZI-pas
  • Implementatie Ketenzorg
  • Preventie en populatiemanagement

 

 Hiernaast worden met andere betrokkenen plannen van aanpak ontwikkeld voor POC's (Proof of Concepts) en pilots  in 2022 voor:

 

Een belangrijke ontwikkeling is het toepassen van ZIBs (ZorgInformatieBouwstenen) in de nieuwe, door Nictiz op te leveren informatiestandaarden Huisartsenoverdrachten dit jaar.

Door het gebruik van dezelfde bouwstenen in informatiestandaarden voor gegevensuitwisseling huisarts-HAP, verwijzen, ketenzorg, dossieroverdracht wordt de definitie eenduidig en uitwisseling eenvoudiger te realiseren. Ook de structurele oplossing voor het zorgbreed uitwisselen van vaccinatiegegevens wordt op basis van een ZIB samen met Nictiz en VZVZ uitgewerkt.