VZVZ voor Jeugdgezondheidszorg

Verschillende partijen zijn actief binnen de jeugdgezondheidszorg en bepalen de roadmap voor toekomstige ontwikkelingen. De jeugdgezondheidszorg-organisaties (JGZ) worden vertegenwoordigd door de koepels Actiz en GGD GHOR Nederland. Het RIVM is verantwoordelijk voor de coördinatie van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) en de neonatale hielprikscreening (NHS). Het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) verwerkt in overleg met de JGZ partijen de ontwikkelingen in de Basisdataset (BDS) en in protocollen en richtlijnen. Nictiz is verantwoordelijk voor het beheer van de informatiestandaard, die vervolgens door de XIS-leveranciers ontwikkeld wordt in de informatiesystemen (het Digitaal Dossier JGZ). VZVZ ondersteunt de gegevensuitwisseling tussen de verschillende JGZ-organisaties en het RIVM.

Huidige ontwikkelingen

De JGZ-organisaties wisselen via het LSP onderling en met het RIVM gegevens uit. Deze uitwisseling wordt verder verbeterd om hogere kwaliteit te bereiken en om te blijven voldoen aan de wet- en regelgeving. Daarnaast wil de JGZ gegevensuitwisseling met andere sectoren en met ouders/kind realiseren. De JGZ wil eenduidigheid en transparantie, meer regie voor ouders/kind, betere toegankelijkheid van gegevens, kwaliteitsverbetering en efficiëntie (eenmalige registratie en meervoudig gebruik).

In 2022 legt VZVZ in de jeugdgezondheidszorg de focus op de volgende punten:

Doorontwikkeling gegevensuitwisseling
Het verder ontwikkelen van de dossiersoverdrachtsbericht (DOB) op basis van de basisdataset (BDS) JGZ 4.0, de focus ligt hierbij op werkpakket 1. Dit is inclusief workflow ondersteuning.

Implementatie ZORG-AB
ZORG-AB wordt geïmplementeerd ter vervanging van de huidige JGZ-lijst met organisaties.

De analyse voor uitwisseling overdracht Geboortezorg (Babyconnect) - JGZ
Onderzoek naar de mogelijkheden voor gegevensuitwisseling tussen de geboortezorg en het JGZ via het LSP.