VZVZ voor Jeugdgezondheidszorg

Verschillende partijen zijn actief binnen de jeugdgezondheidszorg en bepalen de roadmap voor toekomstige ontwikkelingen. De jeugdgezondheidszorg-organisaties (JGZ) worden vertegenwoordigd door de koepels Actiz en GGD GHOR Nederland. Het RIVM is verantwoordelijk voor de coördinatie van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) en de neonatale hielprikscreening (NHS). Het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) verwerkt in overleg met de JGZ partijen de ontwikkelingen in de Basisdataset (BDS) en in protocollen en richtlijnen. Nictiz is verantwoordelijk voor het beheer van de informatiestandaard, die vervolgens door de XIS-leveranciers ontwikkeld wordt in de informatiesystemen (het Digitaal Dossier JGZ). VZVZ ondersteunt de gegevensuitwisseling tussen de verschillende JGZ-organisaties en het RIVM.

De JGZ-organisaties wisselen via het LSP onderling én met het RIVM gegevens uit. Deze uitwisseling wordt continu verder verbeterd om hogere kwaliteit te bereiken en om te blijven voldoen aan wet- en regelgeving. Daarnaast wil de JGZ gegevensuitwisseling met andere sectoren (o.a. geboortezorg) en met ouders en jeugdigen realiseren. De JGZ wil eenduidigheid en transparantie, meer regie voor ouders en jeugdigen, betere toegankelijkheid van gegevens, kwaliteitsverbetering en efficiëntie (eenmalige registratie en meervoudig gebruik).

VZVZ legt  de focus in de  jeugdgezondheidszorg op de volgende punten:

 • Uitrol van het nieuwe Dossieroverdrachtsbericht (DOB) 3.0 inclusief de implementatie van ZORG-AB  
  Meer lezen over de DOB 3.0Meer lezen over ZORG-AB
 • Ontwikkeling workflow-ondersteuning voor het Dossiersoverdrachtsbericht (DOB) 4.0 
 • Betrokkenheid bij de ontwikkeling van de informatiestandaard voor het volwassenendossier (voor het prenataal huisbezoek en de maternale vaccinaties) 
 • Inzichtelijk maken van de rol van VZVZ in de overdracht van Geboortezorg (Babyconnect) naar de Jeugdgezondheidszorg 
 • Verbetering van de VZVZ aansluitadministratie van JGZ-organisaties 
 • Inventarisatie inzet Koppeltaal voor gebruik van eHealth in de JGZ 
  Meer lezen over Koppeltaal
 • Inventarisatie (kind)netwerkzorg 
 • Inventarisatie Sociaal Domein / Publieke Zorg