Over LSP+

LSP+ is de dienst voor zorgaanbieders die het Landelijk Schakelpunt (LSP) koppelt met MedMij. MedMij zorgt ervoor dat iedereen die dat wil, kan beschikken over zijn gezondheidsgegevens in een zelfgekozen persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). De patiënt vraag via zijn PGO gegevens op. Deze vraag wordt door LSP+ aan het zorginformatiesysteem van de zorgaanbieder, die op het LSP is aangesloten, gesteld.
PGO.nl
De rol van VZVZ

Wat wij doen

LSP+ is een aanvullende dienst op het LSP voor zorgaanbieders die zijn aangesloten op het LSP. Deelname aan MedMij via LSP+ kan als uw zorginformatiesysteem dit ondersteunt. XIS-leveranciers die het systeem hiervoor geschikt hebben gemaakt zijn:

  • voor huisartsen: TransHis, Promedico VDF en ASP, Omnihis en Chipsoft-HiX
  • voor apotheken: CGM
  • voor de GGZ: Winbase, FarmedVisie en Careweb

 

LSP+ ondersteunt de gegevensdiensten die voor de VIPP regelingen OPEN, VIPP-GGZ, VG-VIPP en VIPP5 benodigd zijn. Specifiek omvat dit:

  • Verzamelen medicatiegegevens
  • Verzamelen medicatiegerelateerde allergie- en intolerantie-gegevensvertaling
  • Verzamelen huisartsgegevens conform de H-EPD-richtlijn van de NHG
  • Verzamelen PDF/A (correspondentie)
  • Verzamelen Basisgegevens zorg (BGZ)
  • Verzamelen Basisgegevens GGZ (BgGGZ)

Samenwerkende partijen

Stichting MedMij

Stichting MedMij is verantwoordelijk voor het MedMij afsprakenstelsel. VZVZ vervult met LSP+ de rol van dienstverlener zorgaanbieder (DVZA) binnen het MedMij afsprakenstelsel. VZVZ is hiermee deelnemer binnen het MedMij afsprakenstelsel en heeft een Deelnemersovereenkomst Dienstverlener zorgaanbieder afgesloten met Stichting MedMij.

Stichting Legio

Stichting Legio geeft uitvoering aan de VIPP OPEN regeling. VZVZ werkt voor LSP+ samen met HIS-leveranciers en Stichting Legio om op de juiste wijze te voldoen aan de OPEN regeling.

Nictiz

VZVZ werkt actief samen met Nictiz om de koppeling en vertaling tussen de MedMij-standaarden en de AORTA-standaarden (waar LSP+ op gebaseerd is) goed mogelijk te maken.

PGO.nl

PGO.nl is een initiatief van de PGO-alliantie. Samen met allerlei organisaties maken zij PGO’s bekend in Nederland. Zodat straks iedereen die dat wil zijn of haar eigen gezondheidsgegevens kan verzamelen, bekijken en delen.

Voor wie is dit beschikbaar?

GGZ-instellingen
Medisch-specialistische zorg
Apotheken
ICT-dienstverleners
Huisartsenpraktijken
GZ-organisaties
VVT-instellingen

Op zoek naar technische informatie?

Als ICT-leverancier kunt u kiezen voor LSP+ als dienstverlener zorgaanbieder (DVZA) om uw klanten aan te sluiten op MedMij. Uw XIS moet hiervoor aangepast zijn volgens de eisen ten behoeve van de ontsluiting via LSP+ die opgenomen zijn in AORTA 8.1.0.0. Hiervoor is een acceptatie via het VZVZ testteam noodzakelijk. En het is afhankelijk van de gegevensdienst of het XIS samen met LSP+ een MedMij kwalificatietraject moet doorlopen.

Neem contact op
Netwerkschakelkast

Functionaliteiten die LSP+ ondersteunt

MedMij Gegevensdienst Verzamelen Medicatiegegevens 9.A
Deze MedMij gegevensdienst is op basis van de AORTA-standaard Medicatie-verstrekkingen 6.12.
Doelgroep(en)
MedMij Gegevensdienst Verzamelen Huisartsgegevens
Deze MedMij gegevensdienst is op basis van de Ketenzorg-bouwstenen.
Doelgroep(en)
MedMij Gegevensdienst Verzamelen Medicatiegerelateerde allergie- en intolerantie-gegevensvertaling
Deze MedMij gegevensdienst is op basis van ICA 6.12.
Doelgroep(en)
MedMij Gegevensdienst PDF/A documenten
Deze MedMij gegevensdienst is op basis van de correspondentie bouwsteen.
Doelgroep(en)
Verzamelen Basisgegevens zorg (BGZ)
Deze MedMij gegevensdienst is op basis van HL7 FHIR BGZ.
Doelgroep(en)
MedMij Gegevensdienst Verzamelen BgGGZ
Deze MedMij gegevensdienst is op basis van de HL7 FHIR BgGGZ.
Doelgroep(en)

Ondersteuning

Wilt u meer weten over LSP+? Wilt u weten hoe u op LSP+ kunt aansluiten? Neem dan contact op.

Jacobine Wieggers

Jacobine Wieggers

Productmanager Jeugd en Patiënt