Over ZORG-AB

ZORG-AB voorziet in de sterke behoefte aan één betrouwbare en actuele bron met alle gedetailleerde (digitale) adresgegevens van zorgaanbieders en zorgverleners in Nederland. ZORG-AB bevat naast de noodzakelijke contactinformatie ook allerlei technische informatie om computers en applicaties met elkaar te kunnen verbinden.
Adresboek
De rol van VZVZ

Wat wij doen

Zorgaanbieders wisselen op verschillende manieren elektronisch gegevens met elkaar uit. Dat kan via een goed beveiligde infrastructuur zoals het Landelijk Schakelpunt, maar ook via bijvoorbeeld beveiligde e-mailservices, XDS-, MedMij- en Mitz-diensten. Voor al deze vormen van gegevensuitwisseling is het noodzakelijk dat zorgaanbieders elkaar snel kunnen vinden, zodat gegevens naar een juist adres worden verstuurd. Hiervoor biedt VZVZ een ondersteunende faciliteit: ZORG-AB.

ZORG-AB is een gemeenschappelijke adresinformatievoorziening die alle dienstverleners in de zorg kunnen gebruiken om (medische) gegevens met elkaar uit te wisselen.

Meer over ZORG-AB

Samenwerkende partijen

ZORG-AB wordt gefaciliteerd en beheerd door VZVZ. De basisvulling is gerealiseerd door een samenvoeging van de Vektis AGB Services, de VZVZ-gebruikersadministratie en het UZI-register.

Vektis AGB Services

UZI-register

Voor wie is dit beschikbaar?

Medisch-specialistische zorg
Apotheken
JGZ-organisaties
Zorggroepen
Spoedzorg
ICT-dienstverleners
Huisartsenpraktijken
GZ-organisaties
GGZ-instellingen
VVT-instellingen

Op zoek naar ICT-informatie?

De zorginformatiesystemen van zorgaanbieders moeten geschikt worden gemaakt voor het gebruik van ZORG-AB. VZVZ stelt daarvoor hulpmiddelen beschikbaar aan XIS-leveranciers.

Meer informatie
Netwerkschakelkast

Ondersteuning

Marcel Settels

Marcel Settels

Productmanager Infrastructuur