Afgerond
Programma

Met spoed beschikbaar

Het programma Met spoed beschikbaar helpt zorgverleners in de acute zorg met digitale uitwisseling van gegevens. Door goede gegevensuitwisseling worden zorgverleners beter ondersteund in hun werk, waardoor de patiënt sneller de juiste zorg ontvangt. De landelijke branche- en beroepsorganisaties van de betrokken aanbieders van spoedzorg, Patiëntenfederatie Nederland, het ministerie van VWS, Zorgverzekeraars Nederland, VZVZ en Nictiz werken in het programma Met spoed beschikbaar samen om de digitale gegevensuitwisseling in de spoedzorgketen te realiseren.

Het programma Met spoed beschikbaar brengt zorgaanbieders en ICT-leveranciers samen om de elektronische gegevensuitwisseling tussen zorgaanbieders in de verschillende onderdelen van de spoedketen goed te laten verlopen. Uitgangspunt hierbij is het zorgproces.

Binnen het programma draagt VZVZ bij aan de uitbreiding van de standaard Acute Zorg. In het programma levert VZVZ verschillende LSP-zorgtoepassingen die specifieke gegevensuitwisseling binnen de spoedketen mogelijk maken. Twee zorgtoepassingen zijn inmiddels gereed:

Meer informatie leest u op de website van het programma.

Voor wie is dit beschikbaar?

Spoedzorg
Huisartsenzorg
Medisch-specialistische zorg
ICT-dienstverleners

Samenwerkende partijen

Ministerie van VWS

We worden met z’n allen steeds ouder en blijven steeds langer vitaal. Daarnaast kunnen we steeds meer ziektes behandelen. Dat is prachtig. Tegelijk maken mensen zich zorgen over de toekomst van de zorg, die veel geld kost en met een tekort aan werknemers kampt. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wil dat mensen erop kunnen vertrouwen dat de zorg goed, betaalbaar en beschikbaar is en blijft.

Zorgverzekeraars Nederland

Zorgverzekeraars Nederland behartigt de belangen van alle zorgverzekeraars. De vereniging heeft als doel om de zorgverzekeraars te ondersteunen bij hun missie: het realiseren van goede, betaalbare en toegankelijke zorg voor alle verzekerden, gericht op het bevorderen van gezondheid en kwaliteit van leven.

Nictiz

Nictiz is de Nederlandse kennisorganisatie voor digitale informatie-uitwisseling in de zorg.
Nictiz ontwikkelt en beheert standaarden die digitale informatie-uitwisseling mogelijk maken. Zij zorgen ervoor dat zorginformatie eenduidig kan worden vastgelegd en uitgewisseld. En ze verzamelen en delen kennis over digitale informatie-uitwisseling in de zorg.

Patiëntenfederatie Nederland

Patiëntenfederatie Nederland zet zich in voor alle mensen die zorg nodig hebben, nu of in de toekomst. En geeft patiënten een stem: in de spreekkamer, in de politiek, bij de zorgverzekeraar en in het nieuws. Op basis van de ervaringen van mensen zorgen ze dat de zorg beter aansluit bij wat mensen vragen. De informatie van de Patiëntenfederatie Nederland helpt mensen bij het maken van keuzes in de zorg. De Patiëntenfederatie vertegenwoordigt ruim 200 patiëntenorganisaties.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de rol van VZVZ binnen het programma Met spoed beschikbaar? Neem dan contact op met onze productmanager Huisartsen.

Cees Goossens

Cees Goossens

Productmanager Huisartsen