Actueel

06 december 2023

Online toestemmingsvoorziening Mitz verwelkomt eerste apotheek

Een primeur voor Apotheek Pijnacker Centrum: de zorgaanbieder is als eerste apotheek aangesloten op online toestemmingsvoorziening Mitz. Samen met softwareleverancier SmartMed zijn de bestaande toestemmingen van alle patiënten overgezet. Via de online toestemmingsvoorziening kunnen zorgverleners toestemmingskeuzes eenvoudig raadplegen. In MijnMitz kunnen burgers de eigen toestemmingen vastleggen en beheren.

“Toestemming geven gebeurt tot nu toe op veel verschillende plaatsen en dat geeft veel verwarring”, legt Arjan Roelofs, apotheker bij Apotheek Pijnacker Centrum, uit waarom zijn apotheek een week geleden is aangesloten op de online toestemmingsvoorziening. “Bij Mitz is dat geen probleem. Met Mitz regel je de toestemmingskeuzes op een centrale plaats. Niet alleen voor ons, maar voor alle zorgaanbieders.”

Monique Bomers, sectorlead Farmacie bij VZVZ, ziet veel voordelen voor de sector met de komst van de online toestemmingsvoorziening. “Doordat de burger met Mitz zelf de eigen toestemming kan vastleggen, is bijvoorbeeld het overtypen van toestemmingsformulieren overbodig geworden. Juist om die administratieve lastenverlichting voor onder meer apothekers te realiseren, zijn we blij te zien dat leveranciers Mitz inbouwen in het apotheekinformatiesysteem.”

Dezelfde taal spreken

VZVZ is verantwoordelijk voor het beheren, (door)ontwikkelen en implementeren van Mitz en de daarbij behorende dienstverlening. “Het mooie van Mitz is dat burgers in hun toestemmingskeuze álle behandelaren in één keer kunnen aanvinken”, benadrukt Bomers. “Andere leveranciers van zorginformatiesystemen voor huisartsen en apotheken zullen voor 1 juli 2024 volgen. Vanaf dat moment kunnen we echt impact maken op de kwaliteit van zorg en medicatieveiligheid verbeteren.”

“Wil je die medicatieveiligheid verbeteren, dan moet je zorgen dat de informatie van een patiënt volledig, juist en accuraat is en dat het actuele medicatieoverzicht (AMO) van een patiënt bijvoorbeeld overal hetzelfde is”, legt Alfred Godeke, oprichter en CEO van SmartMed uit. Voor de uitwisseling van medische gegevens is toestemming van de patiënt vereist en daarom is Apotheek Pijnacker Centrum met SmartMed FarmaSys 6 via het uitwisselingssysteem Landelijk Schakelpunt (LSP) aangesloten op Mitz. 

“Om die garantie te hebben, moet je dat juiste lijstje wel met elkaar kunnen uitwisselen. Daarvoor moet iedereen dezelfde taal spreken. Het programma MedicatieOverdracht (MP9) werkt daarvoor aan een standaard”, vervolgt Godeke.“In alle SmartMed-oplossingen staat de patiënt centraal en het gemak voor de eindgebruikers. Wij maken apotheekmanagement efficiënter en veiliger door middel van automatisering.”

Een uniforme standaard én een centrale toestemmingsregistratie zijn randvoorwaarden om patiënt- en medicatiedata veilig en effectief te kunnen uitwisselen, stelt de CEO. “Wij kiezen daarom bewust voor de koplopersrol in de ontwikkeling van het programma MedicatieOverdracht (MP9) en Mitz.”

Samen naar Mijn Mitz

“Mitz ontlast zorgaanbieders én het geeft burgers regie over hun toestemmingsregistratie. De impact op de leverancier is niet zo spannend. Het is vooral noodzakelijk”, stelt Godeke. Bovendien ligt er voor apothekers een bijzondere rol om mensen te ondersteunen bij het vastleggen van hun toestemmingskeuzes in Mitz.

Voor mensen die minder taal- of digivaardig zijn is de functionaliteit Samen naar MijnMitz ontwikkeld. Hiermee kunnen apotheekmedewerkers hen begeleiden om hun toestemmingskeuzes vast te leggen. Door mensen vanuit de apotheek te informeren over Mitz en te helpen om hun toestemmingskeuzes vast te leggen, ontzorgen apotheken andere zorgaanbieders.

Apotheker Arjan Roelofs in Apotheek Pijnacker Centrum achter een computer met de website MijnMitz open.

Sinds de komst van het Landelijk Schakelpunt hebben apotheken namelijk al ruim 14 miljoen toestemmingen uitgevraagd en lokaal vastgelegd in hun zorginformatiesystemen. Deze lokale toestemmingen worden overgezet naar Mitz, waarna de apotheek de toestemmingsvoorziening in gebruik neemt. 

Bij andere dossierhoudende zorgaanbieders zijn deze toestemmingsaantallen vele malen lager. Apotheek Pijnacker Centrum is dus ook de eerste zorgaanbieder die Samen naar MijnMitz in de praktijk zal gebruiken.

Stap voor stap naar een brede uitrol

Apotheek Pijnacker Centrum volgt in de voetsporen van huisartsenpraktijk De Morgen. De huisarts was begin november de eerste zorgaanbieder die aansloot op Mitz, daarbij werden de toestemmingskeuzes van 4000 patiënten overgezet naar de online toestemmingsvoorziening. Ook is het de bedoeling dat binnenkort het diagnostisch centrum Star-shl op Mitz wordt aangesloten. 

In 2024 volgt de brede uitrol van de online toestemmingsvoorziening, met de aansluiting van onder andere alle huisartsen, huisartsenposten en apotheken die aangesloten zijn op het afsprakenstelsel AORTA en het uitwisselingssysteem Landelijk Schakelpunt.