Over Mitz

Voor het elektronisch delen van medische gegevens is de uitdrukkelijke toestemming van de patiënt vereist. Dat gebeurt nu via verschillende systemen - en vaak zelfs nog handmatig. Mitz is een gemeenschappelijke dienst voor zorgaanbieders die toekomstvast toestemmingen wil regelen voor regionale of landelijke gegevensuitwisseling. Onafhankelijk van het uitwisselingssysteem. De patiënt regelt via Mitz zelf zijn toestemmingen.
Mitz
De rol van VZVZ

Wat wij doen

Het Afsprakenstelsel Mitz is begin 2021 in beheer genomen door VZVZ. Hiervoor is de Mitz Service & Beheer organisatie ingericht.

Het beheren, doorontwikkelen en implementeren van Mitz en de dienstverlening aan patiënt, zorgaanbieder en uitwisselingssystemen wordt binnen VZVZ door Mitz Service & Beheer uitgevoerd. 

Voor wie is dit beschikbaar?

Medisch-specialistische zorg
Apotheken
Zorggroepen
Spoedzorg
ICT-dienstverleners
Huisartsenpraktijken
GZ-organisaties
GGZ-instellingen
VVT-instellingen

Op zoek naar technische informatie?

De gemeenschappelijke online toestemmingsvoorziening Mitz wordt onder architectuur ontwikkeld in participatieve samenwerking met zorgaanbieders en leveranciers van uitwisselingssystemen en softwareleveranciers. Voor leveranciers van uitwisselingssystemen die willen aansluiten, is er een zorgvuldig toetredingsbeleid opgenomen in het Afsprakenstelsel Mitz.

Meer informatie
Netwerkschakelkast

Functionaliteiten op Mitz

Mitz toestemmingsvoorziening
Mitz biedt patiënten een online omgeving waarin zij hun toestemmingskeuzes voor het elektronisch delen van medische gegevens tussen zorgaanbieders kunnen vastleggen en beheren en waar zorgaanbieders de toestemming voor delen van de patiënt kunnen opvragen.
Doelgroep(en)

Ondersteuning

Wilt u meer weten over Mitz? Wilt u weten hoe u op Mitz kunt aansluiten? Neem dan contact op.

Lawlaw Saida

Lawlaw Saida

Implementatieconsultant Mitz