Over Mitz

Voor het elektronisch delen van medische gegevens is vaak toestemming van de patiënt nodig. Het bijhouden van die toestemmingskeuzes gebeurt nu op veel verschillende manieren en plaatsen. Steeds opnieuw, vaak anders en regelmatig handmatig. Gevolg: de patiënt heeft geen regie en geen goed overzicht over de eigen toestemmingskeuzes.

Samen met de zorg is daarom een nieuw proces voor het registreren van deze toestemmingskeuzes ontwikkeld, waarbij iedere Nederlander zelf zijn/haar keuzes kan invoeren en beheren via de online voorziening Mitz. Mitz is een generieke voorziening waar de toestemmingskeuzes van iedere Nederlander voor álle zorgsectoren kunnen worden vastgelegd. Mitz kan gebruikt worden bij alle systemen die digitaal medische gegevens uitwisselen.
Mitz
De rol van VZVZ

Wat wij doen

Het VZVZ Servicecentrum is verantwoordelijk voor het beheren, (door)ontwikkelen en implementeren van Mitz en de dienstverlening aan de gebruiker (vaak de patiënt), zorgaanbieder en uitwisselingssystemen.

Status

Mitz is klaar. Om gebruik te kunnen maken van Mitz, zijn enkele aanpassingen nodig in het uitwisselingssysteem (US) en het informatiesysteem (XIS) dat de zorgaanbieder gebruikt. Het LSP heeft deze aanpassingen al gedaan. Met de leveranciers van XIS’en en andere US’en worden gesprekken gevoerd over de benodigde aanpassingen en planning daarvan. Verschillende zorgaanbieders hebben hun interesse al laten blijken en willen, zodra hun US en XIS gereed is, gebruik maken van Mitz. Zodra een zorgaanbieder aangesloten is op Mitz, kunnen de patiënten van die zorgaanbieder hun toestemmingskeuzes beheren via Mitz.

Voor wie is dit beschikbaar?

Medisch-specialistische zorg
Apotheken
Zorggroepen
Spoedzorg
ICT-dienstverleners
Huisartsenpraktijken
GZ-organisaties
GGZ-instellingen
VVT-instellingen

Op zoek naar technische informatie?

De generieke online toestemmingsvoorziening Mitz wordt ontwikkeld in samenwerking met zorgaanbieders en leveranciers van uitwisselingssystemen en softwareleveranciers. Voor leveranciers van uitwisselingssystemen die willen aansluiten, is er een zorgvuldig toetredingsbeleid opgenomen in het afsprakenstelsel Mitz.

Meer informatie
Netwerkschakelkast

Functionaliteiten van Mitz

Mitz online toestemmingsvoorziening
Mitz biedt patiënten een online omgeving waarin zij hun toestemmingskeuzes voor het elektronisch delen van medische gegevens tussen zorgaanbieders kunnen vastleggen en beheren en waar zorgaanbieders de toestemming voor delen van de patiënt kunnen opvragen.
Doelgroep(en)

Ondersteuning

Wilt u meer weten over Mitz? Wilt u weten hoe u op Mitz kunt aansluiten? Neem dan contact op.

Lawlaw Saida

Lawlaw Saida

Implementatieconsultant Mitz