Huisartsenpraktijken en het Landelijk Schakelpunt

VZVZ is verantwoordelijk voor de uitwisseling van medische gegevens via het Landelijk Schakelpunt (LSP)

Het overgrote deel van de huisartsenpraktijken in Nederland is aangesloten op het Landelijk Schakelpunt. Via dit 'netwerk' delen zij de Professionele Samenvatting (PS) van het huisartsdossier met de huisartsenpost (HAP). Is een patiënt 's avonds of in het weekend op de HAP geweest, dan deelt die op zijn beurt een waarneembericht met de huisartsenpraktijk. Zo weet de huisarts precies met welke klachten zijn patiënt op de HAP is geweest en wat daartegen is gedaan.

Via het Landelijk Schakelpunt deelt de huisartsenpraktijk ook medicatiegegevens van de patiënt. Niet alleen met de huisartsenpost, maar ook met apotheken en medisch specialisten. Dat gaat om de medicatie die de huisarts heeft voorgeschreven aan de patiënt. Maar ook om zijn intoleranties, contra-indicaties en allergieën (ICA-gegevens). Daar kunnen de voorschrijvers en verstrekkers van medicatie rekening mee houden. Zo draagt ook de huisartsenpraktijk bij aan medicatieveiligheid.

Victor Huiskes apotheker
“Er blijft meer tijd over voor de patiënt”

Een patiënt heeft een afspraak met de reumatoloog. Hij wil zijn verhaal vertellen en de reumatoloog wil er voor de patiënt zijn én de juiste zorg bieden. Maar de reumatoloog heeft per consult slechts tien minuten tijd. Hoe kan hij die beperkte tijd zo optimaal mogelijk benutten?

Victor Huiskes, poliklinisch apotheker in de Sint Maartenskliniek
Lees meer
Valentijn Deijns
“Betere zorg door het LSP? Denk het wel!”

“Een begrijpelijke vraag. Mijn antwoord is: ik denk het wel. Ik zal uitleggen waarom ik dat denk en waarom ik denk dat het Landelijk Schakelpunt zo enorm nodig is. Als huisarts zorg ik goed voor mijn patiënten.

Valentijn Deijns, huisarts in Houten
Lees meer
Paul Bus
“…al zou het wel meer moeite kosten: het is in het belang van de patiënt!”

Steeds meer ziekenhuizen zijn aangesloten op het Landelijk Schakelpunt. Hoe het LSP in de dagelijkse ziekenhuispraktijk wordt gebruikt, bespraken we met drs. Paul Bus. Als Maag-darm-lever (MDL-)arts in het Laurentius Ziekenhuis in Roermond maakt hij er sinds een aantal jaren veelvuldig gebruik van.

MDL-arts drs. Paul Bus, Laurentius Ziekenhuis Roermond
Lees meer

veelgestelde vragen

Wat gebeurt er met de toestemmingen als de praktijk wordt overgenomen?

Als de praktijk wordt overgenomen door een andere huisarts, neemt die over het algemeen ook de dossiers van de patiënten over. In die dossiers is de toestemming van de patiënten vastgelegd. Bovendien wijzigen de gegevens, die met toestemming van de patiënt al werden gedeeld via het Landelijk Schakelpunt, niet door de overname.

Daarom mag worden verondersteld dat de toestemmingen bij een overname meeverhuizen naar de rechtsopvolger. Maar dit mag geen onwenselijke of onredelijke gevolgen hebben voor de betrokken patiënten. Daarom moeten zij vooraf geïnformeerd worden over de overname en bezwaar kunnen maken tegen de continuering van hun eerder gegeven toestemming. Voor meer informatie kunnen huisartsen contact opnemen met de LHV.

Waarom is toestemming vragen aan patiënten verplicht?

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo) stellen grenzen aan het beschikbaar stellen en raadplegen van medische gegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft aangegeven dat medische gegevens van patiënten alleen beschikbaar mogen worden gesteld voor raadpleging door andere zorgverleners na ‘uitdrukkelijke toestemming’ van de patiënt.

Het is vooraf niet bekend wie op een later moment de gegevens zullen opvragen. Het bronsysteem meldt gegevens van een patiënt beschikbaar te hebben. Op een later moment kan een andere zorgverlener, die dan bij de behandeling betrokken is, deze gegevens opvragen.

Hoe wordt de toestemming voor kinderen geregeld?

Dit hangt af van de leeftijd van de kinderen:

- Voor kinderen tot 12 jaar geeft de ouder of voogd toestemming.
- Voor kinderen van 12 tot 16 jaar moet zowel de ouder/voogd als het kind zelf toestemming geven. Geeft de ouder/voogd wel toestemming maar het kind niet, of geeft het kind wel toestemming maar de ouder/voogd niet? Dan geldt dit als géén toestemming.
- Kinderen vanaf 16 jaar geven zelf toestemming.
 

Wat moet een zorgverlener doen met patiënten die geen toestemming (willen) geven?

Deelname aan gegevensuitwisseling via het Landelijk Schakelpunt is vrijwillig. Zowel voor zorgverleners als voor patiënten. Als een patiënt geen toestemming geeft, dan verandert er voor hem niks. Zijn medische gegevens zijn dan nog steeds niet beschikbaar voor andere zorgverleners via het Landelijk Schakelpunt. De zorgverlener kan de patiënt wel wijzen op de gevolgen die deze beslissing kan hebben. Maar de zorgverlener mag op basis van de beslissing van de patiënt geen zorg weigeren. Als de patiënt expliciet 'NEE' zegt of invult op het toestemmingsformulier als antwoord op de toestemmingsvraag, dan legt de zorgverlener dat samen met de datum vast in het informatiesysteem en/of hij voegt deze verklaring toe aan het dossier.
 

Wat moet een zorgverlener doen als een patiënt wel toestemming wil geven, maar niet al zijn medische gegevens wil delen via het Landelijk Schakelpunt?

De patiënt heeft het recht om bepaalde gegevens af te schermen voor uitwisseling via het Landelijk Schakelpunt. Die gegevens zijn dan niet beschikbaar voor inzage door andere zorgverleners. Het afschermen van gegevens kan wel risico's met zich meebrengen. Andere zorgverleners kunnen de afgeschermde gegevens namelijk niet zien, ook niet in noodsituaties. Ook is niet zichtbaar voor de zorgverlener dat er gegevens zijn afgeschermd. U kunt uw patiënt informeren over deze risico's. Bespreek dit goed.
 

Hoe kan een zorgverlener een medewerker mandateren om met het Landelijk Schakelpunt te werken?

Een zorgverlener heeft alleen toegang tot het Landelijk Schakelpunt met een UZI-zorgverlenerpas. De zorgverlener kan bepaalde werkzaamheden delegeren aan een assistent of een arts in opleiding. De zorgverlener kan deze medewerker dan mandateren om onder zijn verantwoordelijkheid gegevens te raadplegen via het Landelijk Schakelpunt. De zorgverlener registreert dit mandaat in zijn zorginformatiesysteem. De gemandateerde medewerker heeft met een UZI-medewerkerpas op naam toegang tot het Landelijk Schakelpunt.
 

Meer vragen

Actueel

Meer nieuws
07
april

Huisartsbeurs 2018

Jaarbeurs Utrecht
Lees meer
17
april

Weekonnect

Fokker Terminal
Lees meer
Volledige agenda
1950
3895
79
12474825

Toestemming regelen of inzage-overzicht bekijken?

Welkom op VZVZ.nl. Hier vindt u informatie over VZVZ en het Landelijk Schakelpunt voor zorgaanbieders en ICT-dienstverleners.
Bent u patiënt en wilt u toestemming regelen? Of uw inzage-overzicht bekijken? Dan bent u van harte welkom op volgjezorg.nl.

Naar volgjezorg.nl Naar vzvz.nl