JGZ-organisaties

JGZ-organisaties

VZVZ zorgt voor een veilige en betrouwbare uitwisseling van gegevens binnen de Jeugdgezondheidszorg (JGZ). Alle JGZ-organisaties gebruiken onderling de AORTA-zorginfrastructuur voor digitale dossieroverdracht. Digitaal gestructureerde overdracht van dossiers zorgt ervoor dat de zorggegevens sneller en beter beschikbaar zijn tijdens de zorgverlening. De JGZ-organisaties wisselen ook gegevens uit met het RIVM in het kader van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) en de neonatale hielprikscreening (NHS).
JGZ-organisaties

Wat wij doen

Elk kind van 0 tot 19 jaar in Nederland kan gebruik maken van de jeugdgezondheidszorg (JGZ). De JGZ volgt de fysieke, sociale, psychische en cognitieve ontwikkeling van jeugdigen op individueel en populatieniveau. Het basispakket van de JGZ bestaat uit: vaccinaties, screening, monitoring, signalering en waar nodig: voorlichting, begeleiding en toeleiding naar zorg. De JGZ-organisaties registreren de geleverde zorg in het digitaal dossier Jeugdgezondheidszorg (DD-JGZ).

VZVZ ondersteunt de gegevensuitwisseling tussen de verschillende JGZ-organisaties en het RIVM.

Lees verder

In uitvoering
Programma

Medicatieoverdracht

Het programma Medicatieoverdracht werkt aan goede, complete elektronische overdracht van medicatiegegevens. Complete en goede elektronische overdracht van medicatiegegevens is namelijk ontzettend belangrijk. Ze kan menselijk leed door onnodige medicatiefouten en ziekenhuisopnamen voorkomen. Daarnaast vervangt digitale uitwisseling tijdrovende administratieve werkzaamheden. Dat geeft zorgverleners ruimte om te doen waar ze zo goed in zijn: patiënten de beste zorg verlenen.

Ondersteuning

Heeft u vragen over wat VZVZ voor u als JGZ-organisatie kan betekenen? Neem dan contact op!

Jacobine Wieggers

Jacobine Wieggers

Productmanager Jeugd en Patiënt