VG-instellingen en het Landelijk Schakelpunt

VZVZ is verantwoordelijk voor de uitwisseling van medische gegevens via het Landelijk Schakelpunt

Nederland telt meer dan 250 zorginstellingen voor mensen met een verstandelijke beperking. De cliënten die in deze VG-instellingen verblijven, hebben meerdere zorgverleners: een apotheek en een huisarts buiten de VG-instelling, maar ook een instellingsarts (AVG-arts) binnen de zorginstelling. De instellingsarts is nauw betrokken bij de zorg die de cliënten krijgen en legt belangrijke informatie hierover vast in hun dossier. Via het Landelijk Schakelpunt kan hij deze informatie, met toestemming van de cliënt, delen met waarnemend huisartsen op de huisartsenpost in de regio.

Instellingsartsen en medisch specialisten kunnen ook medische gegevens van cliënten opvragen bij andere zorgverleners. Dat gaat om de medicatiegegevens bij apotheken. Die leggen vast welke medicatie zij cliënten hebben verstrekt, net als gegevens over intoleranties, contra-indicaties en allergieën (ICA-gegevens). Als cliënten hiervoor toestemming hebben gegeven, mogen deze apotheken die informatie delen via het Landelijk Schakelpunt. Dan kunnen instellingsartsen en medisch specialisten die gegevens inzien als dat nodig is voor de behandeling van cliënten.

veelgestelde vragen

Hoe wordt de toestemming voor kinderen geregeld?

Dit hangt af van de leeftijd van de kinderen:

- Voor kinderen tot 12 jaar geeft de ouder of voogd toestemming.
- Voor kinderen van 12 tot 16 jaar moet zowel de ouder/voogd als het kind zelf toestemming geven. Geeft de ouder/voogd wel toestemming maar het kind niet, of geeft het kind wel toestemming maar de ouder/voogd niet? Dan geldt dit als géén toestemming.
- Kinderen vanaf 16 jaar geven zelf toestemming.
 

Waarom is toestemming vragen aan patiënten verplicht?

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo) stellen grenzen aan het beschikbaar stellen en raadplegen van medische gegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft aangegeven dat medische gegevens van patiënten alleen beschikbaar mogen worden gesteld voor raadpleging door andere zorgverleners na ‘uitdrukkelijke toestemming’ van de patiënt.

Het is vooraf niet bekend wie op een later moment de gegevens zullen opvragen. Het bronsysteem meldt gegevens van een patiënt beschikbaar te hebben. Op een later moment kan een andere zorgverlener, die dan bij de behandeling betrokken is, deze gegevens opvragen.

Wat moet een zorgverlener doen als een patiënt wel toestemming wil geven, maar niet al zijn medische gegevens wil delen via het Landelijk Schakelpunt?

De patiënt heeft het recht om bepaalde gegevens af te schermen voor uitwisseling via het Landelijk Schakelpunt. Die gegevens zijn dan niet beschikbaar voor inzage door andere zorgverleners. Het afschermen van gegevens kan wel risico's met zich meebrengen. Andere zorgverleners kunnen de afgeschermde gegevens namelijk niet zien, ook niet in noodsituaties. Ook is niet zichtbaar voor de zorgverlener dat er gegevens zijn afgeschermd. U kunt uw patiënt informeren over deze risico's. Bespreek dit goed.
 

Wat moet een zorgverlener doen als een patiënt wel toestemming wil geven, maar niet al zijn medische gegevens wil delen via het Landelijk Schakelpunt?

De patiënt heeft het recht om bepaalde gegevens af te schermen voor uitwisseling via het Landelijk Schakelpunt. Die gegevens zijn dan niet beschikbaar voor inzage door andere zorgverleners. Het afschermen van gegevens kan wel risico's met zich meebrengen. Andere zorgverleners kunnen de afgeschermde gegevens namelijk niet zien, ook niet in noodsituaties. Ook is niet zichtbaar voor de zorgverlener dat er gegevens zijn afgeschermd. U kunt uw patiënt informeren over deze risico's. Bespreek dit goed.
 

Meer vragen

Actueel

Meer nieuws
17
april

Weekonnect

Fokker Terminal
Lees meer
17
april

Zorg & ICT

Jaarbeurs Utrecht
Lees meer
Volledige agenda
1950
3895
79
12474825

Toestemming regelen of inzage-overzicht bekijken?

Welkom op VZVZ.nl. Hier vindt u informatie over VZVZ en het Landelijk Schakelpunt voor zorgaanbieders en ICT-dienstverleners.
Bent u patiënt en wilt u toestemming regelen? Of uw inzage-overzicht bekijken? Dan bent u van harte welkom op volgjezorg.nl.

Naar volgjezorg.nl Naar vzvz.nl