GZ instellingen

GZ-organisaties

Gehandicaptenzorg
Veel cliënten uit gehandicaptenzorg (GZ) hebben te maken met verschillende soorten zorgverleners. Met ondersteuning van de diensten van VZVZ zijn in de toekomst de medische gegevens van cliënten beschikbaar op het juiste moment, op de juiste plaats en de juiste tijd.
VG-arts

Wat wij doen

De uitwisseling van (medische) gegevens van cliënten is binnen de GZ-sector volop in beweging. De stimuleringssubsidie VIPP InZicht is erop gericht om de samenwerking in de keten te bevorderen en de cliënt en/of haar wettelijke vertegenwoordiger meer regie te geven. VZVZ ondersteunt door middel van advies en diensten als het afsprakenstelsel Medmij en de cliënten toestemmingsvoorziening Mitz. 

De AVG van een GZ-organisatie kan via het Landelijk Schakelpunt (LSP) van VZVZ zorginformatie en medische gegevens van cliënten opvragen bij andere zorgverleners. Het gaat bij apotheken om de medicatiegegevens. Als cliënten hiervoor toestemming hebben gegeven, mogen deze apotheken die informatie delen via het LSP. Dan kan de AVG die gegevens inzien als dat nodig is voor de behandeling van cliënten. 

In uitvoering
Programma

Medicatieoverdracht

Het programma Medicatieoverdracht werkt aan goede, complete elektronische overdracht van medicatiegegevens. Complete en goede elektronische overdracht van medicatiegegevens is namelijk ontzettend belangrijk. Ze kan menselijk leed door onnodige medicatiefouten en ziekenhuisopnamen voorkomen. Daarnaast vervangt digitale uitwisseling tijdrovende administratieve werkzaamheden. Dat geeft zorgverleners ruimte om te doen waar ze zo goed in zijn: patiënten de beste zorg verlenen.

Ondersteuning

Heeft u vragen over wat VZVZ voor u als GZ-organisatie kan betekenen? Neem dan contact op!

Logo VZVZ

VZVZ Servicecentrum

Bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur