Zorggroepen

Zorggroepen

De ruim honderd zorggroepen in Nederland leveren ketenzorg aan patiënten met een chronische ziekte. Bij ketenzorg zijn meerdere zorgverleners betrokken. Het is belangrijk dat zij allemaal beschikken over de medische gegevens van de patiënt, zodat zij altijd zijn actuele gezondheidssituatie kennen. Hiervoor kunnen de zorgverleners de medische gegevens van de patiënt met elkaar delen, via het Landelijk Schakelpunt.
Zorgverleners aan tafel

Wat wij doen

De huisarts en de andere zorgverleners die zijn betrokken bij de ketenzorg voor de patiënt, kunnen de benodigde medische gegevens met elkaar delen via het Landelijk Schakelpunt (LSP). Maar zij mogen dit alleen doen als de patiënt hiervoor zijn uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven. Die toestemming regelt de patiënt bij zijn huisarts.

Na twee succesvolle pilots bij Zorggroep Ketenzorg West-Friesland en Zorggroep Friesland is VZVZ gestart met de landelijke uitrol van LSP Ketenzorg in focustrajecten. Hieraan doen verschillende zorggroepen mee, waaronder de ZGWA, de RHOGO en de ROHA.

In uitvoering
Programma

Medicatieoverdracht

Het programma Medicatieoverdracht werkt aan goede, complete elektronische overdracht van medicatiegegevens. Complete en goede elektronische overdracht van medicatiegegevens is namelijk ontzettend belangrijk. Ze kan menselijk leed door onnodige medicatiefouten en ziekenhuisopnamen voorkomen. Daarnaast vervangt digitale uitwisseling tijdrovende administratieve werkzaamheden. Dat geeft zorgverleners ruimte om te doen waar ze zo goed in zijn: patiënten de beste zorg verlenen.

Ondersteuning

Heeft u vragen over wat VZVZ voor zorggroepen kan betekenen? Neem dan contact op!

Tim Smits

Tim Smits

Projectcoördinator Ketenzorg