Zorggroepen en het Landelijk Schakelpunt

VZVZ is verantwoordelijk voor de uitwisseling van medische gegevens via het Landelijk Schakelpunt (LSP)

De ruim honderd zorggroepen in Nederland leveren ketenzorg aan patiënten met een chronische ziekte. Dat gaat bijvoorbeeld om patiënten met diabetes, astma of COPD. En om patiënten met een hart- en vaatziekte of een verhoogde kans om zo'n ziekte te krijgen. Bij ketenzorg zijn meerdere zorgverleners betrokken. Welke dat precies zijn, bepaalt de huisarts op basis van de klachten van de patiënt en de behandeling die nodig is.

In een zorggroep werken dus meerdere zorgverleners samen aan de behandeling van de patiënt. Dat kan bijvoorbeeld gaan om verpleegkundigen, medisch specialisten, diëtisten, podotherapeuten, fysiotherapeuten en optometristen. Het is belangrijk dat zij allemaal beschikken over de medische gegevens van de patiënt, zodat zij altijd zijn actuele gezondheidssituatie kennen. Hiervoor kunnen de zorgverleners de medische gegevens van de patiënt met elkaar delen, via het Landelijk Schakelpunt.

veelgestelde vragen

In hoeverre zijn regionale LSP-uitvoerders (bijvoorbeeld IZIT/ZorgnetOost) bij deze ontwikkeling betrokken?

Alle regionale LSP-uitvoerders zijn geïnformeerd en worden door VZVZ op de hoogte gehouden. Welke rol zij bij de overgang kunnen en willen vervullen, bepalen zij zelf. En het is aan de zorggroepen of zij de regionale LSP-uitvoerders hierin willen betrekken en in welke rol.

Als ik meedoe aan LSP Ketenzorg, doe ik dan automatisch ook mee aan de uitwisseling van huisartswaarneemgegevens via het LSP?

Nee, voor deelname aan LSP Ketenzorg heeft de huisartsenpraktijk wel een LSP-koppeling nodig, maar het gebruik van andere LSP-functionaliteiten, zoals de uitwisseling van huisartswaarneemgegevens, is geen verplichting. Ook de toestemming van ketenzorgdeelnemers voor gegevensuitwisseling via LSP Ketenzorg, betekent niet automatisch toestemming voor gegevensuitwisseling via andere LSP-functionaliteiten. Die toestemmingen staan los van elkaar: ze hebben immers betrekking op de uitwisseling van andere gegevens tussen andere zorgverleners.

Ik heb de patiënt al toestemming gevraagd voor het delen van medische gegevens voor huisartswaarneming via het Landelijk Schakelpunt. Moet ik dan nog apart toestemming vragen voor het delen van medische gegevens voor ketenzorg via het LSP?

Ja, voor ketenzorg is aparte toestemming nodig, want dit gaat om de uitwisseling van andere gegevens tussen andere zorgverleners.

Ik heb de patiënt al toestemming gevraagd voor het delen van medische gegevens voor ketenzorg via OZIS. Moet ik dan opnieuw toestemming vragen voor het delen van medische gegevens voor ketenzorg via het Landelijk Schakelpunt?

Nee, dat hoeft niet. Als de toestemming voor OZIS op de juiste manier is gevraagd en geregistreerd, kunt u volstaan met de vraag of de patiënt deze eerder gegeven toestemming wil intrekken. U kunt daarbij de verkorte folder (zonder toestemmingsformulier) “Uitwisseling van uw medische gegevens bij de behandeling van uw chronische ziekte (ketenzorg)”, inclusief het inlegvel van uw zorggroep, overhandigen ter informatie.

Mag de patiënt mondeling toestemming (opt-in) geven voor LSP Ketenzorg?

Ja, het is toegestaan dat de patiënt mondeling toestemming geeft (opt-in) voor LSP Ketenzorg. Het is dus niet noodzakelijk dat de patiënt het toestemmingsformulier voor LSP Ketenzorg invult en ondertekent. Wel moet de patiënt geïnformeerd zijn met een toestemmingsfolder over gegevensuitwisseling via LSP Ketenzorg. Ook moet deze mondelinge toestemming goed worden verwerkt in het HIS. Als de huisarts later onomstotelijk wil kunnen aantonen dat de patiënt toestemming heeft verleend, is het hanteren van schriftelijke toestemming via het toestemmingsformulier aan te bevelen.

Mag een praktijkassistent of POH’er toestemming vragen namens de huisarts?

Ja, de huisartsassistent of de POH’er die in de huisartsenpraktijk werkt, mag namens de huisarts de patiënt om toestemming vragen voor gegevensuitwisseling via LSP Ketenzorg en deze toestemming verwerken in het HIS. Ook nu moet ter informatie eerst de folder LSP Ketenzorg worden overhandigd aan de patiënt. De assistent of POH’er heeft net als de huisarts een informatieplicht bij de opt-in.

Meer vragen

Actueel

Meer nieuws
Er staan momenteel geen bijeenkomsten op de agenda
Volledige agenda
1899
4046
49
76
90
15
42
13918180

Toestemming regelen of inzage-overzicht bekijken?

Welkom op VZVZ.nl. Hier vindt u informatie over VZVZ en het Landelijk Schakelpunt voor zorgaanbieders en ICT-dienstverleners.
Bent u patiënt en wilt u toestemming regelen? Of uw inzage-overzicht bekijken? Dan bent u van harte welkom op volgjezorg.nl.

Naar volgjezorg.nl Naar vzvz.nl