Zorggroepen en het Landelijk Schakelpunt

VZVZ is verantwoordelijk voor de uitwisseling van medische gegevens via het Landelijk Schakelpunt (LSP)

De ruim honderd zorggroepen in Nederland leveren ketenzorg aan patiënten met een chronische ziekte. Dat gaat bijvoorbeeld om patiënten met diabetes, astma of COPD. En om patiënten met een hart- en vaatziekte of een verhoogde kans om zo'n ziekte te krijgen. Bij ketenzorg zijn meerdere zorgverleners betrokken. Welke dat precies zijn, bepaalt de huisarts op basis van de klachten van de patiënt en de behandeling die nodig is.

In een zorggroep werken dus meerdere zorgverleners samen aan de behandeling van de patiënt. Dat kan bijvoorbeeld gaan om verpleegkundigen, medisch specialisten, diëtisten, podotherapeuten, fysiotherapeuten en optometristen. Het is belangrijk dat zij allemaal beschikken over de medische gegevens van de patiënt, zodat zij altijd zijn actuele gezondheidssituatie kennen. Hiervoor kunnen de zorgverleners de medische gegevens van de patiënt met elkaar delen, via het Landelijk Schakelpunt.

veelgestelde vragen

In hoeverre zijn regionale LSP-uitvoerders (bijvoorbeeld IZIT/ZorgnetOost) betrokken bij de overgang van OZIS naar LSP Ketenzorg?

Alle regionale LSP-uitvoerders zijn geïnformeerd en worden door VZVZ op de hoogte gehouden. Welke rol zij bij de overgang kunnen en willen vervullen, bepalen zij zelf. En het is aan de zorggroepen of zij de regionale LSP-uitvoerders hierin willen betrekken en in welke rol.

Als ik meedoe aan LSP Ketenzorg, doe ik dan automatisch ook mee aan de uitwisseling van huisartswaarneemgegevens via het LSP?

Nee, voor deelname aan LSP Ketenzorg heeft de huisartsenpraktijk wel een LSP-koppeling nodig, maar het gebruik van andere LSP-functionaliteiten, zoals de uitwisseling van huisartswaarneemgegevens, is geen verplichting. Ook de toestemming van ketenzorgdeelnemers voor gegevensuitwisseling via LSP Ketenzorg, betekent niet automatisch toestemming voor gegevensuitwisseling via andere LSP-functionaliteiten. Die toestemmingen staan los van elkaar: ze hebben immers betrekking op de uitwisseling van andere gegevens tussen andere zorgverleners.

Ik heb de patiënt al toestemming gevraagd voor het delen van medische gegevens voor huisartswaarneming via het Landelijk Schakelpunt. Moet ik dan nog apart toestemming vragen voor het delen van medische gegevens voor ketenzorg via het LSP?

Ja, voor ketenzorg is aparte toestemming nodig, want dit gaat om de uitwisseling van andere gegevens tussen andere zorgverleners.

Waarom moet er een inlegvel van de zorggroep worden bijgesloten in de toestemmingsfolder voor LSP Ketenzorg?

De organisatie van ketenzorg verschilt per zorggroep. Dat gaat bijvoorbeeld om de bij ketenzorg betrokken zorgverleners. Daarover moet de patiënt zijn geïnformeerd als hij toestemming geeft. Het inlegvel zorgt daarvoor: op het inlegvel beschrijft de zorggroep hoe de ketenzorg specifiek is ingericht. Daardoor weet de patiënt, in combinatie met de algemene informatie in de folder, precies waar hij toestemming voor geeft.

Ik heb de patiënt al toestemming gevraagd voor het delen van medische gegevens voor ketenzorg via OZIS. Moet ik dan opnieuw toestemming vragen voor het delen van medische gegevens voor ketenzorg via het Landelijk Schakelpunt?

Nee, dat hoeft niet. Als de toestemming voor OZIS op de juiste manier is gevraagd en geregistreerd, kunt u volstaan met de vraag of de patiënt deze eerder gegeven toestemming wil intrekken. U kunt daarbij de verkorte folder (zonder toestemmingsformulier) “Uitwisseling van uw medische gegevens bij de behandeling van uw chronische ziekte (ketenzorg)”, inclusief het inlegvel van uw zorggroep, overhandigen ter informatie.

Geldt de toestemming voor LSP Ketenzorg aan de huisarts ook voor de andere ketenpartners die betrokken zijn bij de ketenzorg? Of hebben alle ketenpartners afzonderlijk toestemming van de patiënt nodig voor de gegevensuitwisseling?

De toestemming van de patiënt voor LSP Ketenzorg aan de huisarts geldt voor alle bij de ketenzorg aan de patiënt betrokken zorgverleners. De patiënt geeft dus in één keer toestemming aan alle ketenpartners. Maar die toestemming geldt alleen voor de zorgverleners met die de patiënt een behandelrelatie heeft én als het nodig is voor zijn behandeling. Er wordt op verschillende manier gewaarborgd dat er geen onterechte opvragingen van zijn gegevens plaatsvinden:

  • Zorgverleners mogen alleen gegevens opvragen van patiënten met wie zij een behandelrelatie hebben én als het nodig is voor de behandeling.
  • De bevragingen via LSP Ketenzorg vinden plaats vanuit het KIS van de zorggroep
  • Om in te kunnen loggen in het KIS heeft de ketenpartner inloggegevens (met 2-factor authenticatie) nodig. Dus alleen ketenpartners aan wie de zorggroep inloggegevens heeft verstrekt, kunnen bij de patiëntgegevens in het KIS.
  • Om via LSP Ketenzorg de gegevens in het KIS te actualiseren met gegevens die in het HIS staan geregistreerd, is een UZI-pas nodig.
  • Het KIS kan via LSP Ketenzorg alleen gegevens uitwisselen met HIS’en die in hetzelfde samenwerkingsverband (zorggroep) zitten.
  • In zowel het HIS als het KIS staat ingesteld dat de uitwisseling LSP Ketenzorg alleen plaatsvindt tussen het KIS en de HIS’en in de zorggroep.
  • Alle bevragingen die plaatsvinden via LSP Ketenzorg worden gelogd en zijn in te zien door de patiënt zelf via volgjezorg.nl.

Actueel

Meer nieuws
24
september

2e Acute Zorg Congres

Congrescentrum Brabanthallen 1931
Lees meer
Volledige agenda
1922
4451
55
75
111
72
39
17269457

Toestemming regelen of inzage-overzicht bekijken?

Welkom op VZVZ.nl. Hier vindt u informatie over VZVZ en het Landelijk Schakelpunt voor zorgaanbieders en ICT-dienstverleners.
Bent u patiënt en wilt u toestemming regelen? Of uw inzage-overzicht bekijken? Dan bent u van harte welkom op volgjezorg.nl.

Naar volgjezorg.nl Naar vzvz.nl